Avaliku ürituse korraldamise loa taotlus

Toimingu üldandmed

Kirjeldus:

Avalike ürituste korraldamine toimub kirjaliku loa alusel, mille väljastab vallavalitsus. Vallavalitsuse määratud tingimused on ürituse korraldajale kohustuslikud.

 Avaliku ürituse korraldajaks võib olla füüsiline või juriidiline isik. Avaliku ürituse korraldaja, v.a. vallavalitsuse hallatav asutus, esitab vähemalt 14 päeva enne ürituse toimumist vallavalitsusele loa taotluse koos kõigi nõutud lisadokumentidega.

Kestvus:

Vallavalitsus väljastab avaliku ürituse läbiviimiseks loa 10 tööpäeva jooksul viimase nõuetekohase dokumendi ja/või kooskõlastuse saamisest arvates või jätab loa andmata, viidates õigusaktidele ning põhjustele, mis on loa välja andmata jätmise aluseks.

Õigusaktid:

Raasiku valla avaliku korra eeskiri

Vastutaja:

Vallasekretär Gunnar Nuuma, 6070416, gunnar.nuuma@raasiku.ee


Elektrooniline taotlemine
Sisenege Raasiku valla iseteeninduskeskkonda SPOKU.  Teie isik tuvastatakse  teenuse kasutamiseks sisselogimisel. Keskkonda sisenedes kuvatakse Teile  rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada. Jälgige  vormi täitmise kulgu. Taotlus on esitatud korrektselt, kui Teie e-posti aadressile laekub sellekohane kinnituskiri.

      

Taotlemine pabervormil

Vajalikud sammud:

Täitke taotluse vorm paberkandjal. Blanketi  saab veebilehelt või  Raasiku vallamajast E,T,K 8.00-17.00, N 8.00-18.00, R 8.00-13.00

Viide:

         Avaliku ürituse korraldamise loa taotlus (.pdf)
 
   Avaliku ürituse korraldamise loa taotlus (.rtf)