Avaldus Reklaami paigaldamiseks

Toimingu üldandmed

Kirjeldus:

Reklaami paigaldamise loa taotleja esitab vormikohase avalduse, millele lisab järgneva info:
· reklaami omaniku nimi ja kontaktandmed (aadress, telefon, e-post);
· reklaami kavand koos värvi ja mõõtudega;
· asendiplaan reklaami asukohaga;
· kinnistu omaniku kooskõlastus. Kaasomandisse kuuluvale ehitisele reklaami paigaldamise puhul on vajalik lisada selle kaasomanike nõusolek, korterelamule reklaami või reklaamialuse paigaldamisel on vajalik korteriühistu üldkoosoleku või juhatuse otsus, reklaamialuse paigaldamisel tehnorajatise kaitsevööndisse vastava tehnorajatise omaniku või valdaja kirjalik nõusolek ning riigimaantee kaitsevööndisse paigaldatava reklaami puhul Maanteeameti vastav vorm koos kooskõlastusega..

Kestvus:

Vallavalitsus otsustab loa andmise 15 tööpäeva jooksul alates avalduse esitamisest.

Õigusaktid:

Raasiku valla reklaamimäärus

Vastutaja:

Vallasekretär Gunnar Nuuma, 6070416, gunnar.nuuma@raasiku.ee


Taotlemine pabervormil

 

Vajalikud sammud:

Täitke taotluse vorm paberkandjal. Blanketi  saab veebilehelt või  Raasiku vallamajast E,T,K 8.00-17.00, N 8.00-18.00, R 8.00-13.00

Vajaminevad
dokumendid:

Esitada vormikohane avaldus

Viide: