Haridus- ja sotsiaalosakonna kontaktid

CSV
Ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Lisainfo
Projektijuht Kerli Vahter 5176693 Projekt "Integreeritud sotsiaalteenused Kose ja Raasiku vallas", Projekt "Loodusainete õpetamine läbi digipädevuste arendamise", vastuvõtt eelneval kokkuleppel
Osakonnajuhataja Juta Asuja 6070298; 53328508 Vastuvõtt eelneval kokkuleppel
Lastekaitsespetsialist Ametikoht täitmata Ametikohustusi täidab osakonnajuhataja Juta Asuja
Sotsiaaltööspetsialist Karin Möllits 6070248, 55567128 Vastuvõtt eelneval kokkuleppel
Sotsiaaltööspetsialist (erivajadustega inimesed) Ametikoht täitmata Asendab osakonnajuhataja Juta Asuja
Juhtumikorraldaja Marge Aasalaid 6070350, 5230629 Noortegarantii tugisüsteemi raames mitteõppivate ja -töötavate noorte toetamine hõivesse naasmisel, vastuvõtt eelneval kokkuleppel
Hoolduskoordinaator Maarika Grau 58864141 Projekt "Integreeritud sotsiaalteenused Kose ja Raasiku vallas", vastuvõtt eelneval kokkuleppel
Perede- ja ennetustööspetsialist Kerli Vahter 5176693 Vastuvõtt eelneval kokkuleppel
Sotsiaalpedagoog Õnnela Metsaorg 53008466 Vastuvõtt eelneval kokkuleppel
Psühholoog Kersti Veimann 55538894 Vastuvõtt eelneval kokkuleppel