Jäätmejaam ja avalikud pakendikonteinerid

Raasiku valla jäätmejaam

Raasiku valla jäätmejaam asub Aruküla alevikus Jäätmejaama kinnistul. Parim viis sinna saada on läbi Aruküla mõisa juurest otse alla ca 150 m.

Jaam on alates 01.02.2021 avatud 30 tundi nädalas: kolmapäevast reedeni 12 – 18, laupäeval 10 – 18, pühapäeval 10 – 14, v.a riiklikud pühad. 
Jäätmejaam võtab vastu jäätmeid nii valla elanikelt, kui ka mitteelanikelt. Kaasa tuleb võtta isikut tõendav dokument, tasuda saab nii kaardiga, kui sularahas.
Väljaspool jäätmejaama lahtioleku aegasid ei ole lubatud tuua jäätmeid väljapoole jäätmejaama territooriumit. Jäätmejaamas ja selle ümbruses on videovalve.
Jäätmejaamas töötab üks inimene. Jäätmeid saab üle anda tema juhendamisel ja korraldamisel. Jäätmete üleandmisel tuleb arvestada võimaliku ooteajaga. 
Täpsem info lahtioleku aegadel telefonil 58839564 ja e-posti aadressil raasikujj@keskkonnateenused.ee

HINNAKIRI

TOOTJAVASTUTUSORGANISATSIOONIDE POOLT KOGUTAVAD JÄÄTMED

Kasutuselt kõrvaldatud kodumasinate ja –elektroonika vastuvõtupunkt Kiviloo külas  MTÜ Kiviloo Külakeskus territooriumil, info Kiviloo Külakeskuse tel 5866 6639.

Patareid, akud, lambipirnid saab ära anda Raasiku valla kauplustes vastavatesse kogumiskastidesse või viia jäätmejaama.

Aegunud, kasutust mitteleidvad ravimid saab ära anda Raasiku valla apteekides vastuvõtuaegadel:

Raasiku apteek
E,T,K,R 9.00-16.00 N 12.00-18.00 aadressil: Tallinna mnt 19, Raasiku, Harjumaa 
Aruküla apteek  E,T,K,R 9.00-14.00 N 14.00-19.00 aadressil: Piiri tn 12a, Aruküla, Harjumaa

Pakendikonteinerid (alumiinium-, klaas-, plastik- ja tetrapakendid) ning paberi ja kartongpakendid (lahtivõetud pappkastid, paber pakendid jms) asuvad valla territooriumil avalikus ruumis külades ja alevikes, on tähistatud vastavate siltidega.
Suured konteinerid Aruküla ja Raasiku alevikus: https://www.eto.ee/eto-konteinerid/ vali Raasiku vald.
Väikesed konteinerid alevikes ja külades: https://pakendiringlus.ee/pakendikonteinerid/ vali Raasiku vald.

Kasutuselt kõrvaldatud rõivad, jalatsid terved mänguasjad jmt. (terved ja korduskasutusse sobivad esemed); kogub MTÜ Riidepunkt. Lisainformatsioon: https://www.facebook.com/riidepunkt/
-Arukülas Tallinna mnt 24 Vallamaja juures;
-Raasikul Tallinna mnt 19 Tervisekeskuse juures.

Liigiti kogutud jäätmete vastuvõtupunktidesse ja –konteineritesse ei ole lubatud tuua jäätmeid, mis sinna ei kuulu!

Lisainfo www.kuhuviia.ee

Jäätmealast nõu (ka ettevõtetele) ning korraldatud jäätmevedu puudutavates küsimustes annab MTÜ Jäätmehalduskeskus, meiliaadressil info@jaatmehalduskeskus.ee

Täiendavad küsimused võib esitada kirjalikult Raasiku vallavalitsuse e-posti aadressile: raasiku.vald@raasiku.ee

Lisainfo:

Ehitus- ja lammutusjäätmete käitlemine