Jäätmejaam ja avalikud pakendikonteinerid

Raasiku valla jäätmejaam asub Aruküla alevikus Jäätmejaama kinnistul. Parim viis sinna saada on Aruküla mõisa juurest otse alla ca 150 m.

Jaam on alates 01.02.2021 avatud 30 tundi nädalas: kolmapäevast reedeni 12 – 18, laupäeval 10 – 18, pühapäeval 10 – 14, v.a riiklikud pühad. 
Jäätmejaam võtab vastu jäätmeid nii valla elanikelt, kui ka mitteelanikelt. Kaasa tuleb võtta isikut tõendav dokument, tasuda saab nii kaardiga, kui sularahas.
Väljaspool jäätmejaama lahtioleku aegasid ei ole lubatud tuua jäätmeid väljapoole jäätmejaama territooriumit. Jäätmejaamas ja selle ümbruses on videovalve.
Jäätmejaamas töötab üks inimene. Jäätmeid saab üle anda tema juhendamisel ja korraldamisel. Jäätmete üleandmisel tuleb arvestada võimaliku ooteajaga. 
Täpsem info lahtioleku aegadel telefonil 58839564 ja e-posti aadressil raasikujj@keskkonnateenused.ee

HINNAKIRI 

AVALIKUD PAKENDIKONTEINERID

Pakendikonteinerid (alumiinium-, klaas-, plastik- ja tetrapakendid) ning paberi ja kartongpakendid (lahtivõetud pappkastid, paber pakendid jms) asuvad valla territooriumil avalikus ruumis külades ja alevikes, on tähistatud vastavate siltidega.

Liigiti kogutavate jäätmete avalikke kogumismahuteid tohivad kasutada kõik Raasiku valla elanikud. Kogumismahuteid haldavad erinevad ettevõtted/organisatsioonid.

*Klaaspakendi kogumismahuti puudumisel võib klaaspakendi panna segapakendi mahutisse.

*Ainult määrdumata pakend. Määrdunud pakend on segaolmejääde!

*Pappkastid tuleb ruumi säästmise mõttes eelnevalt kokku suruda.

Pakendikonteinerite asukohad

https://www.eto.ee/eto-konteinerid/ (vali Raasiku vald.)
https://pakendiringlus.ee/pakendikonteinerid/ (vali Raasiku vald.)

https://tvo.ee/pakendipunktid (vali Raasiku vald)

 

Koostööpartnerid

Eesti Taaskasutusorganisatsioon MTÜ (ETO)
Mustamäe tee 24, Tallinn 10621
Tel: +372 640 3240
E-post: eto@eto.ee
www.eto.ee

MTÜ Eesti Pakendiringlus
Lao tn 5, Maardu, Harjumaa 74114
Tel: +372 633 9240
E-post: info@pakendiringlus.ee
www.pakendiringlus.ee

Tootjavastutusorganisatsioon OÜ (TVO)
Suur-Sõjamäe 48b, Tallinn 11415
Tel: +372 681 1480
E-post: info@tvo.ee
www.tvo.ee

TOOTJAVASTUTUSORGANISATSIOONIDE POOLT KOGUTAVAD JÄÄTMED

Kasutuselt kõrvaldatud kodumasinate ja –elektroonika vastuvõtupunkt Kiviloo külas  MTÜ Kiviloo Külakeskus territooriumil, info Kiviloo Külakeskuse tel 5866 6639.

Patareid, akud, lambipirnid saab ära anda Raasiku valla kauplustes vastavatesse kogumiskastidesse või viia jäätmejaama.

Aegunud, kasutust mitteleidvad ravimid saab ära anda Raasiku valla apteekides vastuvõtuaegadel:

Raasiku apteek
E,T,K,R 9.00-16.00 N 12.00-18.00 aadressil: Tallinna mnt 19, Raasiku, Harjumaa 
Aruküla apteek  E,T,K,R 9.00-14.00 N 14.00-19.00 aadressil: Piiri tn 12a, Aruküla, Harjumaa

Kasutuselt kõrvaldatud rõivad, jalatsid terved mänguasjad jmt. (terved ja korduskasutusse sobivad esemed); kogub MTÜ Riidepunkt. Lisainformatsioon: https://www.facebook.com/riidepunkt/
-Arukülas Tallinna mnt 24 Vallamaja taga;
-Raasikul Tallinna mnt 19 Tervisekeskuse taga.

Liigiti kogutud jäätmete vastuvõtupunktidesse ja –konteineritesse ei ole lubatud tuua jäätmeid, mis sinna ei kuulu!

Lisainfo www.kuhuviia.ee