Korraldatud jäätmevedu

Jäätmete kogumist, vedamist, taaskasutamist ja kõrvaldamist nimetatakse jäätmekäitluseks. Raasiku valla jäätmehoolduseeskiri reguleerib korraldatud jäätmevedu Raasiku vallas, jäätmekäitluse nõudeid, jäätmeveo nõudeid, jäätmevaldajate kohustusi jäätmekäitlusel jne.

Raasiku valla jäätmehoolduseeskiri

Korraldatud jäätmevedu

Korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmed tuleb üle anda veo ainuõigust omavale ettevõttele. Raasiku valla territooriumil teostab korraldatud jäätmevedu Eesti Keskkonnateenused AS http://www.keskkonnateenused.ee/avaleht vaata teenused - erakliendile - korraldatud jäätmevedu.

Aadress: Artelli 15, Tallinn
Telefon: 6400 800, lühinumber 1919
tallinn@keskkonnateenused.ee

Korraldatud jäätmeveo raames viiakse liigiti kogutud jäätmeid erinevatel aegadel, sest sõidukid, mida ettevõte omab, on ühekambrilised ja ei võimalda üheaegselt vedada erinevaid jäätmeliike. Kui autojuht leiab konteinerist sinna mittesobivaid jäätmeid, liigitatakse see koheselt segaolmejäätmeteks ning tühjendus ja tasu selle eest on vastava korra alusel. Eraldi saab korraldatud jäätmeveo raames ära anda järgmisi jäätmeid:

 1. Segapakend – hind moodustades sama mahu segaolmejäätmete hinnast 10%
 2. Segaolmejäätmed
 3. Paber ja kartong – hind moodustades sama mahu segaolmejäätmete hinnast 10%
 4. Biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed – moodustades sama mahu segaolmejäätmete hinnast 20%
 5. Aia- ja haljastusjäätmed – moodustades sama mahu segaolmejäätmete hinnast 20%

Lisaks saab anda korraldatud jäätmeveo raames suuremõõtmelisi jäätmeid.
Lepingu vorm ja hinnakiri on leitav siit.

Jäätmeveo lepingu muutmiseks erinevat liiki jäätmete ära andmiseks on vajalik leping sõlmida teenuse osutajaga, kes väljastab igale jäätmeliigi veole vastava veograafiku. Täiendav informatsioon telefonil 6 400 800 ja e-posti aadressil: tallinn@keskkonnateenused.ee

 • Vältimaks segadust avalike konteinerite ja korteriühistute konteinerite tühjendamise osas, saab korteriühistu esindajalt ülevaate korterelamu juurde kuuluvatest jäätmekonteineritest.
 • KÜ-del ja majaomanikel tiheasustusalal (kus on kõrvuti üldkasutatavatega) on oma konteinerite jaoks soovitav konteinerid tähistada (või ehitada konteinerite hoiustamiseks maja), et vältida teiste isikute poolt jäätmete lisamist.
 1. Segapakend – konteineri puudumisel läbipaistev kilekott, mida müüvad muuhulgas ehituskauplused, kuid saab osta ettevõtte juurest, mis asub aadressil Artelli 15, Tallinn ning Raasiku vallamajast – 200 l kilekotid, 10 kotti rullis, rulli maksumus 2 eurot.
  Korraldatud jäätmeveo raames segapakendite üleandmiseks, tuleb sõlmida kirjalik jäätmeveoleping jäätmevedajaga. Segapakendi veo hind moodustab sama mahu olmejäätmete veo hinnast 10% (vaata teenuse pakkuja hinnakirja). 
  Ühekordse veo korraldamiseks, tuleb telefoni nr 6400 800 teel teada anda segapakendite üleandmise vajadusest.        
 2. Segaolmejäätmete minimaalsed veosagedused on tiheasustusalal väikeelamute juurest ÜKS kord 4 nädala jooksul, korterelamute (5 ja enam korterit) ja asutuste juurest vähemalt kord nädala jooksul, hajaasustuses ÜKS kord 12 nädala jooksul.
 3. Paberi- ja kartongjäätmete ning pakendikonteineri/koti tühjendus toimub vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem, kui iga 4 nädala tagant – Korraldatud jäätmeveo korras jäätmete üleandmiseks, tuleb sõlmida kirjalik veoleping jäätmevedajaga. Paberi- ja kartongijäätmete veo hind moodustab sama mahu olmejäätmete veo hinnast 10% (vaata teenuse pakkuja hinnakirja).
  Ühekordse veo korraldamiseks (kogumine ainult konteineritest), tuleb võtta ühendust jäätmevedajaga telefoni nr 6400 800 teel.
 4. Biolagunevate köögi- ja sööklajäätmete vähim veosagedus on kord 2 nädala jooksul. Korraldatud jäätmeveo korras biolagunevate köögi- ja sööklajäätmete üleandmiseks, tuleb sõlmida kirjalik veoleping jäätmevedajaga. Biolagunevate köögi- ja  sööklajäätmete veo hind moodustab sama mahu olmejäätmete veo hinnast 20% (vaata teenuse pakkuja hinnakirja).
  Ühekordse veo korraldamiseks, tuleb võtta ühendust jäätmevedajaga telefoni nr 6400 800 teel.
 5. Aia- ja haljastusjäätmete – konteineri puudumisel läbipaistev kilekott, mida müüvad muuhulgas ehituskauplused, kuid saab osta ettevõtte juurest, mis asub aadressil Artelli 15, Tallinn ning Raasiku vallamajast – 200 l kilekotid, 10 kotti rullis, rulli maksumus 2 eurot.
  Aia- ja haljastusjäätmed peavad olema pakendatud läbipaistvasse kuni 200 liitrisesse pealt suletud kilekotti. Korraldatud jäätmeveo korras aia- ja haljastusjäätmete üleandmiseks, tuleb sõlmida kirjalik veoleping jäätmevedajaga. Veo hind moodustab sama mahu olmejäätmete veo hinnast 20% (vaata teenuse pakkuja hinnakirja). 
  Ühekordse veo korraldamiseks, tuleb võtta ühendust jäätmevedajaga telefoni nr 6400 800 teel. Vedu teostatakse kevad – sügis perioodil, talvisel ajal haljastusjäätmeid ei koguta.
 6. Suurjäätmed vedu teostatakse tellimuse alusel. Tellimuses peab olema märgitud jäätmete kogus ja kirjeldus, maksimaalne kogus ühe majapidamise kohta ühe veokorra kohta on kuni 5m3. Suurjäätmed on näiteks kodumajapidamises ülejäänud ja kasutamise otstarvet mitteomav mööbel, mööbliesemed, vaibad, madratsid, kardinapuud, jõulukuused, siseuksed jms aga ka elektroonika, mille äraandmise vajadusest anna kindlasti eraldi teada.
  PS: Suurjäätmetena ei käsitleta ehitusjäätmeid, suuremõõtmelisi probleemtooteid (nt. autoromud, auto rehvid, elektroonikaromud või nende osad). Ühe mhind on km-ga 3,23 eurot.
  Ühekordse veo korraldamiseks, tuleb võtta ühendust jäätmevedajaga telefoni nr 6400 800 teel. Täiendav informatsioon telefonil 6400 800 lühinumbril 1919 ja e- post: tallinn@keskkonnateenused.ee