2013. aasta detailplaneeringud

« Tagasi

Detailplaneeringu kehtestamine Raasiku alevikus, Rohtla, Niidu tn 4, Niidu tn 6, Niidu tn 12 ja Heina tn 1 kinnistutel ja lähialal.

Raasiku Vallavolikogu 21. augusti 2013. a otsusega nr 40 kehtestati detailplaneering Raasiku vallas, Raasiku alevikus, Rohtla, Niidu tn 4, Niidu tn 6, Niidu tn 12 ja Heina tn 1 kinnistutel ja lähialal. Detailplaneeringuga toimub kruntide ehitusõiguse määramine, juurdepääsutee, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise lahendamine, vajalike piirangute ja servituutide määramine ning sellega antakse haljastuse, heakorra- ja keskkonnakaitse põhimõtted. Detailplaneering on vastavuses Raasiku valla kehtiva üldplaneeringuga.

Detailplaneeringu kehtestamise otsusega ja kehtestatud detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Raasiku Vallavalitsuses tööajal (Tallinna mnt 24, Aruküla).