Raasiku lasteaiapere otsib osakoormusega logopeedi

Raasiku lasteaiapere otsib enda sõbralikku kollektiivi osalise koormusega logopeedi.

Dokumendid (avaldus, haridust tõendav dokument ja CV) palume esitada Raasiku Kooli digitaalallkirjastatult meiliaadressil kool@raasikukool.edu.ee. Konkurss on avalik 31.08.2022 või sobiva kandidaadi leidmiseni. Tööle asumise aeg august 2022.

Lisainfo: triin.hallik@raasikukool.edu.ee (Triin Hallik, koolijuht). Tööle asumise aeg august 2022.