« Tagasi

Registreerides toetad oma koduvalda

Hea vallaelanik, tea et Sinu teenitud brutopalgast 11,96% laekub koduvallale ja see koondnimetusega „maksutulu" moodustab suurima osa meie valla tuludes.

Selle rahaga me:

  • Hooldame, remondime, ehitame teid, tänavaid ja tänavavalgustust
  • Hoiame töös koolid, lasteaiad, spordirajatised, rahvamajad ja raamatukogud
  • Heakorrastame avalikke alasid ning haldame kalmistuid
  • Toetame laste ja noorte sporti, külaelu ning kultuuri
  • Osutame ja arendame teenuseid abivajajatele ning maksame toetuseid

Hea vallaelanik, tea et Raasiku valda registreerituna on Sul võimalus:

Et meie koduvald püsiks areneva ja turvalise elukeskkonnana, on väga oluline, et meie elanike elukoht rahvastikuregistris oleks registreeritud Raasiku valda.

Palun registreeri või kontrolli oma registreeringut juba täna, sest 2023. aasta maksutulude suunamise ja toetuste määramise aluseks on registreeringu kuupäev seisuga 31.12.2022.

Lihtsaim viis seda teha on rahvastikuregistri iseteenindusportaalis https://www.rahvastikuregister.ee/. Teine võimalus on saata vallavalitsusse täidetud elukohateade, mille blanketi leiab siseministeeriumi lehelt: https://www.siseministeerium.ee/tegevusvaldkonnad/rahvastikutoimingud/elukohatoimingud ja see digitaalselt allkirjastatuna vallavalitsusse saata.

 Elukohateate saab täita ka kohapeal vallavalitsuses. Kaasa tuleb võtta isikut tõendav dokument ning vajadusel eluruumi kasutamise õigust tõendav dokument.

 

Hea vallaelanik, kõige tähtsam on aga see, et registris olek annab Sulle sõnaõiguse vallaasjades kaasa rääkimiseks!