« Tagasi

Raasiku Vallavalitsus ootab taotlusi integreeritud sotsiaalteenuse saamiseks

INTEGREERITUD SOTSIAALTEENUS TÖÖEALISE INIMESE HOOLDUSKOORMUSE VÄHENDAMISEKS,  TÄISKASVANUD ERIVAJADUSEGA NING TOIMETULEKURASKUSTES INIMESE ISESEISVUSE JA TOIMETULEKU SÄILITAMISEKS JA SUURENDAMISEKS

Integreeritud sotsiaalteenus koosneb koduhooldusteenuse, tugiisikuteenuse ning sotsiaalnõustamisteenuse komponentidest ja selle eesmärk on tagada igapäevaseks toimetulekuks vajadusetele vastav abi, toetus ja turvaline keskkond:

 • eakatele 
 • erivajadusega inimesele 
 • toimetulekuraskustes inimesele 

Integreeritud teenus võimaldab hooldust vajava inimese pereliikmel käia tööl või siseneda tööturule.

Integreeritud teenuseid rahastab Euroopa Sotsiaalfond ning on teenuse saajale ja taotlejale TASUTA.

 

Pöördu INTEGREERITUD TEENUSE saamiseks kui vajad tuge:

 • Isikuhooldusel: söömine, riietumine, hügieenitoimingud, ravimite manustamine, abivahendite kasutamine;
 • turvalise keskkonna tagamiseks: liikumine nii sise- kui väliskeskkonnas, söögivalmistamine, juhendamine, järelevalve;
 • koduhooldustoimingutel: eluruumi korrastamine, kütmine, pesupesemine jne;
 • teenuste korraldamisel: sotsiaaltransport, arstiabi jne;
 • ühekordsel asjaajamisel väljaspool eluruumi: majapidamistarvete/toidu ostmine, arsti juures käimine jne.

Pöördu INTEGREERITUD TEENUSE saamiseks kui

 • Sinu või Sinu perekonna toimetulekut raskendavad ajutised või püsivad asjaolud, mille tulemusena vajad igapäevaeluga toimetulekuks, õiguste realiseerimisel ja kohustuste täitmisel igapäevases elukeskkonnas tuge. 
 • soovid suuremat iseseisvust ühiskonnaliikmena: asuda õppima, leida sobiv töökoht, säilitada aktiivsus õpingutel/tööturul jne;

 

 • vajad juhendamist ja motiveerimist igapäeva eluks vajalike oskuste ja harjumuste kujundamisel ja säilitamisel: koristamine, söögitegemine, enesehooldus, töö/õppimine jne;
 • vajad tuge igapäevasel suhtlemisel ja sotsiaalse kaasatuse suurendamisel: huviringid, osalemine avalikel üritustel jne;
 • vajad abi/juhendamist ametlikel asjaajamistel ja dokumentatsiooni täitmisel, praktilistes tegevustes: suhtlemine ametiasutustega, CV koostamine, näidistööintervjuu jne

Taotlusi on võimalik esitada elektroonselt digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil raasiku.vald@raasiku.ee, iseteeninduse keskkonnas SPOKU või tuua paberkandjal Raasiku Vallavalitsuse kantseleisse. 

Täiendav info:

Hoolduskoordinaator Maarika Grau maarika.grau@raasiku.ee tel: 5886 4141 Projektijuht Kerli Vahter kerli.vahter@raasiku.ee tel: 517 6693