« Tagasi

Raasiku Vallavalitsus kuulutab välja konkursi PROJEKTIJUHI ametikohale

Projekti „Ida-Harju piirkonna koostöömudeli loomine integreeritud teenuste pakkumiseks varajase koolist väljalangevuse ennetamiseks ja sekkumiseks" eesmärgiks on suurendada Ida-Harju piirkonna omavalitsuste (Anija, Jõelähtme, Kose, Kuusalu, Loksa ja Raasiku vald) suutlikkust pakkuda ebasoodsas olukorras olevatele lastele ja noortele tugiteenuseid, mis ennetavad nende varast haridusest väljalangemist ning edendavad kaasatust hariduses. Projekti käigus luuakse kohaliku tasandi koostöömudelid integreeritud teenuste pakkumiseks varajase koolist väljalangevuse ennetamiseks ja sekkumiseks ning piloteeritakse loodud mudeleid.

Sobival kandidaadil on:

 • Kõrgharidus hariduse- või sotsiaalvaldkonnas
 • Varasem kogemus projektide juhtimisel
 • Teadmised hariduse tugiteenuste süsteemist Eestis
 • Hea pingetaluvus, kohusetunne, otsustus-ja vastutusvõime
 • Väga hea koostöö-ja suhtlemisoskus
 • Teadmised hangete läbiviimisest
 • Soovitavalt B kategooria juhiload

Omaltpoolt pakub Raasiku Vallavalitsus

 • Mitmekesist ja tähendusrikast tööd
 • Tähtajalist lepingut (01.06.2022-30.04.2024)
 • Toetavat meeskonda
 • Enesetäiendus- ja koolitusvõimalusi.
 • Võimaluse piires aja- ja kohapaindlikkust

Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel

Konkursil osalemiseks esita vallavalitsusele 22.maiks 2022 digitaalallkirjastatult CV meiliaadressil raasiku.vald@raasiku.ee, märgusõna „Projektijuht".

Lisainformatsioon: Juta Asuja  juta.asuja@raasiku.ee; tel: 53328508