« Tagasi

Raasiku Vallavalitsus kuulutab välja konkursi ARENDUSJUHI ametikohale

Raasiku Vallavalitsus kuulutab välja konkursi ARENDUSJUHI ametikohale. Ootame oma meeskonda teotahtelist ning koostööle orienteeritud juhti, kes korraldaks ja koordineeriks vallas arendustegevust.

Arendusjuhi peamised tööülesanded

Arendusjuht  edendab valla arendustegevust ning koostab ja koordineerib valla arengukavasid. Peamisteks tööülesanneteks on:

 • projektitaotluste koostamine, nende tähtaegne esitamine ning järelevalve
 • projektide elluviimise korraldamine koos vastavate aruannete koostamise ja esitamisega
 • valdkondlikes koostöövõrgustikes valla esindamine
 • aktiivse koostöö tegemine siseriiklike ja rahvusvaheliste rahastus- ja toetusmehhanisme pakkuvate organisatsioonidega, eesmärgiga leida võimalusi valla arendusprojektide rahastamiseks.

Ootused kandidaadile

 • kõrgharidus
 • eelnev töökogemus projektijuhtimises ja/või arendusprojektide kirjutamisel ja läbiviimisel
 • valdkonda reguleerivate õigusaktide tundmine ja rakendamise oskus
 • hea analüüsi- ja planeerimisoskus
 • suurepärane eneseväljendusoskus nii kõnes kui ka kirjas

Omalt poolt pakume

 • eneseteostamise võimalust
 • koolitusvõimalust
 • huvitavat ja vastutusrikast tööd
 • võimalust osaleda ja kaasa rääkida kohaliku omavalitsuse arengus
 • töötasu alates 2200 eurost

Kandideerimisavaldusele lisada:

 •  CV
 •  haridust tõendava dokumendi ärakiri
 •  motivatsiooni kiri kohalikus omavalitsuses töötamiseks

Konkursil osalemiseks palume esitada vallavalitsusele elulookirjeldus ja lisamaterjalid hiljemalt  09.aprilliks 2023  aadressile raasiku.vald@raasiku.ee, märgusõna „Arendusjuht".