Raasiku Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi TEEDE- JA TARISTUSPETSIALISTI ametikohale

Raasiku Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi TEEDE- JA TARISTUSPETSIALISTI ametikohale, kelle tööülesanneteks on:

  • teedeehituse ja -hoolduse planeerimine ning korraldamine 
  • liikluskorralduse ja -ohutuse ning ühistranspordiga seonduv
  • tänava- ja avaliku ruumi valgustuse ehitus- ja hooldustöödega seonduv
  • energeetika, side ning vee- ja kanalisatsioonisüsteemide korrashoiu ja arendamisega seonduv

Täpsem info siin.

Konkursil osalemiseks esitada vallavalitsusele 25. veebruariks 2022 digitaalallkirjastatult CV ja vabas vormis motivatsioonikiri e-posti aadressil raasiku.vald(at)raasiku.ee, märgusõna „Teede- ja taristuspetsialist".

Konkursiinfo: 5088959, aare.ets(at)raasiku.ee, haldus- ja arendusosakonna juhataja Aare Ets