« Tagasi

Raasiku vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi haldusspetsialisti ametikohale

Peamised tööülesanded:

  • ehitus- ja remonditegevuse korraldamine valla objektidel vastavalt eelarvele ja hankekorrale;
  • valla pindade üüri- ja rendilepingute ettevalmistamine ja haldamine;
  • koolitranspordi ja vallasisese ühistranspordi planeerimine ning korraldamine koostöös Põhja Eesti Ühistranspordikeskusega;
  • valla rajatiste (mänguväljakud jms) nõuetele vastavuse tagamine, hooldusvajaduse kaardistamine ning vajalike hooldus ja remonttööde organiseerimine;
  • heakorra ja kalmistute haldamise korraldamine.

Täpsem info siit

Konkursiinfo: 55566133, haldus- ja ehitusosakonna juhataja Riina Rand