« Tagasi

Raasiku kool võtab tööe 1.-2. kooliastme abiõpetaja

Abiõpetaja tööülesandeks on õppekava elluviimine läbi õppekasvatusprotsessi, et koostöös õpetajatega toetada koolis õppivate õpilaste ea- ja võimetekohast arengut põhihariduse omandamisel ning sotsiaalse toimetuleku oskuse kujunemisel.

Dokumendid (avaldus, haridust tõendav dokument ja CV) palume esitada Raasiku Kooli digitaalallkirjastatult meiliaadressil kool@raasikukool.edu.ee hiljemalt 31.01.2022. Lisainfo: reelika.turi@raasikukool.edu.ee (Reelika Turi, direktor) Tööle asumise aeg 15.02.2022 või kokkuleppel.