« Tagasi

Raasiku alevikus Tehase põik 12 projekteerimistingimuste avalik väljapanek

Raasiku alevikus Tehase põik 12 kinnistule soovitakse püstitada elamu koos abihoonega ja taastada ning seadustada saunamaja. Valla üldplaneeringu kohaselt asub Tehase põik 12 kinnistu aleviku tiheasustusalal, kus  on detailplaneeringu koostamise kohustus. Vastavalt ehitusseadustiku § 26 lg 1 on projekteerimistingimused vajalikud ehitusloa kohustuslikule hoonele ehitusprojekti koostamiseks kui puudub detailplaneeringu koostamise kohustus.

Ehitusseadustiku § 31 lg 1 kohaselt pädev asutus otsustab projekteerimistingimuste andmise avatud menetlusena kui projekteerimistingimuste andmisel tuginetakse ehitusseadustiku § 27 ja/või planeerimisseaduse § 125 lg 5 tuleb korraldada projekteerimistingimuste avalik menetlus.

Avaliku väljapaneku ajal on huvitatud isikutel võimalus esitada eelnõu osas ettepanekuid ja põhjendatud vastuväiteid kirjalikult e-posti aadressil: raasiku.vald@raasiku.ee või postiaadressil Raasiku Vallavalitsus- Tallinna mnt 24, Aruküla 75201 kuni 15.02.2023.

Eelnõu

Asendiplaan