« Tagasi

Planeeringute ja keskkonnakomisjoni istung toimub 25.01.2022

Planeeringute ja keskkonnakomisjoni istung toimub 25.01.2022 Zoomi keskkonnas 

Istungi pävakord:

  1. Aruküla alevikus, Sügise 2b katastriüksusel ja lähialal detailplaneeringu koostamise lõpetamine. Krista Erg-Scacchetti
  2. Raasiku Vallavolikogu 13. veebruari 2018. a otsuse nr 13 „Seadusega kohaliku omavalitsuse pädevusse antud küsimuste lahendamise otsustusõiguse delegeerimine Raasiku Vallavalitsusele" muutmine. Krista Erg-Scacchetti
  3. Raasiku Vallavolikogu 26. mai 2020. a määruse nr 9 „Planeerimis- ja ehitusvaldkonna korraldamine Raasiku vallas" muutmine  Krista Erg-Scacchetti
  4. Raasiku valla jäätmekava, koos lisadega Johanna Sepmann
  5. Raasiku valla jäätmehoolduseeskiri, koos lisadega Johanna Sepmann
  6. Raasiku vallas Peningi külas reformimata riigimaal asuvate ehitiste peremehetuks tunnistamise menetlusotsuste kehtetuks tunnistamine. Aare Ets
  7. Ülevaade munitsipaalmaadest. Aare Ets