Harju maakonna arengustrateegia 2040+ avalik väljapanek

Harju maakonna arengustrateegia 2040+ avalik väljapanek toimub ajavahemikul 14.11.2022-27.11.2022.

Avaliku väljapaneku raames saab kirjalikke küsimusi ja ettepanekuid HOL-le esitada kuni 30.11.2022 aadressil Sirge tn 2, Tallinn 10618 või e-posti aadressil info@hol.ee.

KOKS  § 373 lõike 1 kohaselt on maakonna arengustrateegia aluseks maakonna tasakaalustatud arengu kavandamisel ja suunamisel. Maakonna arengustrateegia koostamine on omavalitsuste ühine ülesanne, mida KOKS § 374 lõike 3  alusel täidab HOL vastavalt HOL volikogu 27.09.2017 otsusele nr 11.

Harju maakonna arengustrateegia eesmärk on maakonna arengu strateegiline planeerimine ajahorisondini 2040+, et anda ühine suund edaspidistele tegevustele.

Rohkem infot: https://www.hol.ee/706