« Tagasi

Aruküla alevikus, Tallinna mnt 35 kinnistul olemasoleva veski-elamu ja abihoone ümberehitamiseks ja laiendamiseks koostatud projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek

Raasiku vallas, Aruküla alevikus, Tallinna mnt 35 kinnistul olemasoleva veski-elamu ja abihoone ümberehitamiseks ja laiendamiseks koostatud projekteerimistingimuste  eelnõu avalik väljapanek toimub 17.04.-02.05.2023

Tallinna mnt 35 kinnistule soovitakse olemasolevast veski-elamust ja abihoonest  ümber ehitada äri- ja elumaja. Need hooned on märgitud antud asukohtades Maa-ameti ajaloolistel kaartidel  nagu ka kõrval asuv Aruküla mõis koos kõrvalhoonetega.

Nimetatud hooned on pika ajalooga, kuid  viimastel aastatel tühjalt seisnud ning lagunemisohtlikud. Ümberehitamine päästaks need täielikust hävimisest ja annaks võimaluse uuesti kasutamiseks.

Veski-elamusse kavandatava äri moodustavad kohvikuruumid ja ülejäänud osas on kavandatud 6 korterit,  abihoonesse planeeritakse abiruumid.

Kaasaegse lahendusega äri- ja elumaja väljaehitamine on Aruküla alevikus oluline muudatus ning seetõttu peab Raasiku Vallavalitsus tähtsaks avalikkuse kaasamist, mis on tagatud avatud menetluse läbiviimisega ehitusseadustiku § 31 lg 1 kohaselt.

Ettepanekuid ja arvamusi saab saata kuni 02.05.2023 aadressil raasiku.vald@raasiku.ee või postiaadressil Raasiku Vallavalitsus - Tallinna mnt 24, Aruküla 7520.

Projekteerimistingimuste määramine

Elamu Tallinna mnt 35