Üldhooldusteenus

Väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse eesmärk on turvalise keskkonna ja toimetuleku tagamine täisealisele isikule, kes terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevatel põhjustel ei suuda kodustes tingimustes ajutiselt või püsivalt iseseisvalt toime tulla.

Teenuse taotlemiseks esitatakse vormikohane taotlus.

Sotsiaaltööspetsialistide kontaktid ning vastuvõtuajad leiate siit

Õigusaktid:

Sotsiaalhoolekande seadus
Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Raasiku vallas

Hea teada:

Sotsiaalkindlustusameti infograafik: "Mida teha siis, kui lähedane vajab hooldust?"

Sotsiaalkindlustusamet: Väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse kvaliteedijuhis

Vastutaja:

Sotsiaaltööspetsialist Karin Möllits
Kontaktid:  55567128, karin.mollits@raasiku.ee