Raasiku valla jõulutoetus   Raasiku vald maksab jõulutoetust (tähtpäevato etus) kolme- ja enamlapselistele peredele ning puudega lapsega peredele, kes...

Raasiku valla jõulutoetus

Raasiku valla jõulutoetus   Raasiku vald maksab jõulutoetust (tähtpäevato etus) kolme- ja enamlapselistele peredele ning puudega lapsega peredele, kes...

Raasiku Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi ARHITEKTI AMETIKOHALE Peamised tööülesanded: Taotluste menetlemine (projekteerimistingimused, ehitusload ja -teatised); ...

Raasiku Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi ARHITEKTI AMETIKOHALE

Raasiku Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi ARHITEKTI AMETIKOHALE Peamised tööülesanded: Taotluste menetlemine (projekteerimistingimused, ehitusload ja -teatised); ...

Teisipäeval, 29.11.22 algab Raasiku alevikus ühisveevärgi ja kanalisatsiooni ehitus. Töid teostatakse Tallinna maantee kõnniteel  ( Liikluskorraldus lisatud asendiplaanile) ....

Raasiku alevikus ÜVK-ga seotud ehitustööd

Teisipäeval, 29.11.22 algab Raasiku alevikus ühisveevärgi ja kanalisatsiooni ehitus. Töid teostatakse Tallinna maantee kõnniteel  ( Liikluskorraldus lisatud asendiplaanile) ....

Keskkonnaamet teatab, et keskkonnaministri 9. septembri 2022. a käskkirjaga nr 1-2/22/312 on algatatud määruse „Kaitstavate looduse üksikobjektide kaitse-eeskiri" eelnõu menetlus, mida viib läbi...

Muudetakse kaitstavate looduse üksikobjektide kaitse-eeskirja

Keskkonnaamet teatab, et keskkonnaministri 9. septembri 2022. a käskkirjaga nr 1-2/22/312 on algatatud määruse „Kaitstavate looduse üksikobjektide kaitse-eeskiri" eelnõu menetlus, mida viib läbi...

Aruküla alevikus Suvila tn 24c toimus projekteerimistingimuste avalik väljapanek 07.10-20.10.2022. Avaliku väljapaneku ajal esitati Suvila tn 24c kinnistu projekteerimistingimuste osas...

Avalik arutelu

Aruküla alevikus Suvila tn 24c toimus projekteerimistingimuste avalik väljapanek 07.10-20.10.2022. Avaliku väljapaneku ajal esitati Suvila tn 24c kinnistu projekteerimistingimuste osas...

Planeeringute- ja keskkonnakomisjon toimub 29.11.2022 vallamaja volikogu istungite saalis kell 18:00. Koosoleku päevakord: 1) Planeeringute ülevaade. Krista Erg-Scacchetti 2)...

Planeeringute- ja keskkonnakomisjon toimub 29.11.2022

Planeeringute- ja keskkonnakomisjon toimub 29.11.2022 vallamaja volikogu istungite saalis kell 18:00. Koosoleku päevakord: 1) Planeeringute ülevaade. Krista Erg-Scacchetti 2)...

Volikogu eelarve- ja majanduskomisjoni koosolek toimub 30. novembril kell 18. 00 vallamaja II korruse saalis. Päevakorras: Harju maakonna arengustrateegia 2040+ uuendamise tutvustus....

Eelarve- ja majanduskomisjoni koosolek toimub 30. novembril 2022

Volikogu eelarve- ja majanduskomisjoni koosolek toimub 30. novembril kell 18. 00 vallamaja II korruse saalis. Päevakorras: Harju maakonna arengustrateegia 2040+ uuendamise tutvustus....

Haridus-, kultuuri-, sotsiaal- ja spordikomisjoni koosolek toimub 28. novembril 2022 algusega kell 18.00 Raasiku vallamajas, 2. korruse saalis järgmise päevakorraga: Aruküla lasteaed...

Haridus-, kultuuri-, sotsiaal- ja spordikomisjoni koosolek toimub 28. novembril 2022

Haridus-, kultuuri-, sotsiaal- ja spordikomisjoni koosolek toimub 28. novembril 2022 algusega kell 18.00 Raasiku vallamajas, 2. korruse saalis järgmise päevakorraga: Aruküla lasteaed...

Seoses Tallinnas sadama trammitrassi ja kesklinna piirkonna tänavate rekonstrueerimistöödega, muutub alates 01. detsembrist Tartu maanteed mööda sisenevate bussiliinide liikumistee Tallinna...

Harju maakonna bussiliinide muudatused alates 01.12.2022

Seoses Tallinnas sadama trammitrassi ja kesklinna piirkonna tänavate rekonstrueerimistöödega, muutub alates 01. detsembrist Tartu maanteed mööda sisenevate bussiliinide liikumistee Tallinna...

Raasiku vallavalitsus võõrandab avaliku enampakkumise korras Raasiku alevikus Paju tn 9 (katastritunnus: 65101:007:0289) elamumaa kinnistu, mis asub piirkonnas, kus hoonestus ja kruntide...

Raasiku vallavalitsus võõrandab avaliku enampakkumise korras Raasiku alevikus Paju tn 9 elamumaa kinnistu

Raasiku vallavalitsus võõrandab avaliku enampakkumise korras Raasiku alevikus Paju tn 9 (katastritunnus: 65101:007:0289) elamumaa kinnistu, mis asub piirkonnas, kus hoonestus ja kruntide...

Raasiku vallavalitsus võõrandab avaliku enampakkumise korras Aruküla alevikus Raja tn 10 (katastritunnus: 65101:001:0841) elamumaa kinnistu, mis asub piirkonnas, kus hoonestus ja kruntide...

Aruküla alevikus Raja tn 10 kinnistu võõrandamine enampakkumise korras

Raasiku vallavalitsus võõrandab avaliku enampakkumise korras Aruküla alevikus Raja tn 10 (katastritunnus: 65101:001:0841) elamumaa kinnistu, mis asub piirkonnas, kus hoonestus ja kruntide...

Vindr Baltic OÜ esitas 10. novembril 2022.a Raasiku Vallavalitsusele taotluse tuulepargi rajamiseks kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu (KOVEP) ja sellega seotud keskkonnamõjude strateegilise...

Võimalus esitada taotlusi tuuleparkide eriplaneeringus osalemiseks kuni 25. detsembrini 2022. a (k.a.)

Vindr Baltic OÜ esitas 10. novembril 2022.a Raasiku Vallavalitsusele taotluse tuulepargi rajamiseks kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu (KOVEP) ja sellega seotud keskkonnamõjude strateegilise...

Talvised teehooldajad Raasiku vallas ning nende kontaktandmed ja piirkonnad on järgmised: * Aruküla ja Raasiku alevike kõnniteid ja platse ning Peningi kõnniteed hooldab talvehooajal Sanomar...

Talvised teehooldajad Raasiku vallas

Talvised teehooldajad Raasiku vallas ning nende kontaktandmed ja piirkonnad on järgmised: * Aruküla ja Raasiku alevike kõnniteid ja platse ning Peningi kõnniteed hooldab talvehooajal Sanomar...

Raasiku Vallavalitsus kuulutab välja avatud riigihanke "Pumptrack´i ehitamine Raasikule". Info Riigihangete registris ...

Raasiku Vallavalitsus kuulutab välja avatud riigihanke “Pumptrack´i ehitamine Raasikule”.

Raasiku Vallavalitsus kuulutab välja avatud riigihanke "Pumptrack´i ehitamine Raasikule". Info Riigihangete registris ...

Raasiku Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi TEEDE- JA TARISTUSPETSIALISTI ametikohale Peamised tööülesanded: teedeehituse ja -hoolduse planeerimine ning korraldamine; ...

Raasiku Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi TEEDE- JA TARISTUSPETSIALISTI ametikohale

Raasiku Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi TEEDE- JA TARISTUSPETSIALISTI ametikohale Peamised tööülesanded: teedeehituse ja -hoolduse planeerimine ning korraldamine; ...

Lihtsustamaks teehooldust  ja parandamaks liiklusohutust on Raasiku valla erinevates piirkondades alustatud teemaa ja kraavide puhastamist võsast ja üksikutest puudest ning kraavide...

Teadaanne teemaa ja kraavide hooldustöödest

Lihtsustamaks teehooldust  ja parandamaks liiklusohutust on Raasiku valla erinevates piirkondades alustatud teemaa ja kraavide puhastamist võsast ja üksikutest puudest ning kraavide...

Harju maakonna arengustrateegia 2040+ avalik väljapanek toimub ajavahemikul 14.11.2022-27.11.2022. Avaliku väljapaneku raames saab kirjalikke küsimusi ja ettepanekuid HOL-le...

Harju maakonna arengustrateegia 2040+ avalik väljapanek

Harju maakonna arengustrateegia 2040+ avalik väljapanek toimub ajavahemikul 14.11.2022-27.11.2022. Avaliku väljapaneku raames saab kirjalikke küsimusi ja ettepanekuid HOL-le...

Raasiku vallas, Kulli külas, Aruküla kiriku kinnistu projekteerimistingimuste  eelnõu avalik väljapanek toimub 15.11.-30.11.2022. Raasiku vallas, Kulli külas, Aruküla kiriku...

Kulli külas, Aruküla kiriku kinnistu projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek

Raasiku vallas, Kulli külas, Aruküla kiriku kinnistu projekteerimistingimuste  eelnõu avalik väljapanek toimub 15.11.-30.11.2022. Raasiku vallas, Kulli külas, Aruküla kiriku...

Raasiku Vallavalitsus soovib teostada Aruküla Kooli videovalvesüsteemi laiendus ja uuendustöid. Kõik laiendus ja uuendustööd peavad täielikult toimima olemasoleva videovalvesüsteemiga. Oleme...

Raasiku Vallavalitsus kuulutab välja hanke videovalvesüsteemi uuendustöödele

Raasiku Vallavalitsus soovib teostada Aruküla Kooli videovalvesüsteemi laiendus ja uuendustöid. Kõik laiendus ja uuendustööd peavad täielikult toimima olemasoleva videovalvesüsteemiga. Oleme...

Raasiku Vallavolikogu istung toimub 8. novembril 2022. a algusega kell 16.30 Raasiku vallamajas, 2. korruse saalis.

Volikogu istung toimug 8. novembril 2022

Raasiku Vallavolikogu istung toimub 8. novembril 2022. a algusega kell 16.30 Raasiku vallamajas, 2. korruse saalis.

Raasiku vallas Kulli külas Kulli vkt 15 kinnistutel soovitakse muuta ehitusala tuginedes ehitusseadustiku  § 27. Järgides olemasolevat hoonestust on kavas nihutada ja pöörata varem...

Raasiku vallas Kulli külas Kulli vkt 15 kinnistu projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek toimub 01.11.-15.11.2022.

Raasiku vallas Kulli külas Kulli vkt 15 kinnistutel soovitakse muuta ehitusala tuginedes ehitusseadustiku  § 27. Järgides olemasolevat hoonestust on kavas nihutada ja pöörata varem...

Raasiku Vallavalitsus kutsub Teid esitama pakkumust hankele, mille eesmärk on Raasiku valla hallatavatele asutustele IT-haldusteenuse tellimine. Pakkumused palume saata digiallkirjastatult...

Raasiku Vallavalitsus kuulutas välja hanke „ Raasiku valla asutuste IT-haldusteenus“

Raasiku Vallavalitsus kutsub Teid esitama pakkumust hankele, mille eesmärk on Raasiku valla hallatavatele asutustele IT-haldusteenuse tellimine. Pakkumused palume saata digiallkirjastatult...

Raasiku Vallavalitsus algatas projekteerimistingimuste avatud menetluse Raasiku alevikus Paju tn 9 katastriüksusele, milles määratakse projekteerimistingimused korterelamu püstitamiseks. ...

Raasiku Vallavalitsus algatas projekteerimistingimuste avatud menetluse Raasiku alevikus Paju tn 9 katastriüksusele

Raasiku Vallavalitsus algatas projekteerimistingimuste avatud menetluse Raasiku alevikus Paju tn 9 katastriüksusele, milles määratakse projekteerimistingimused korterelamu püstitamiseks. ...

Raasiku Vallavalitsus algatas projekteerimistingimuste avatud menetluse Aruküla alevikus Raja tn 10 katastriüksusele, milles määratakse projekteerimistingimused üksik – või kaksikelamu...

Raasiku Vallavalitsus algatas projekteerimistingimuste avatud menetluse Aruküla alevikus Raja tn 10 katastriüksusele

Raasiku Vallavalitsus algatas projekteerimistingimuste avatud menetluse Aruküla alevikus Raja tn 10 katastriüksusele, milles määratakse projekteerimistingimused üksik – või kaksikelamu...

Kolmapäeval, 26. oktoobril,  algab Raasiku alevikus ühisveevärgi ja kanalisatsiooni ehitus. Ehitustöid tehakse esimeses etapis Koidu, Saare ja Nurme tänavatel (liikluskorraldus on lisatud...

Raasiku alevikus ÜVK-ga seotud ehitustööd

Kolmapäeval, 26. oktoobril,  algab Raasiku alevikus ühisveevärgi ja kanalisatsiooni ehitus. Ehitustöid tehakse esimeses etapis Koidu, Saare ja Nurme tänavatel (liikluskorraldus on lisatud...

Omniva eemaldab lähiajal Peningil asuva kirjakasti, kuna selle kasutus on alla 5 kirja kuus. Lisaks sellele asendatakse vananenud ja amortiseerunud kirjakastid uutega. Pärast posti- ja...

Omniva eemaldab lähiajal Peningil asuva kirjakasti

Omniva eemaldab lähiajal Peningil asuva kirjakasti, kuna selle kasutus on alla 5 kirja kuus. Lisaks sellele asendatakse vananenud ja amortiseerunud kirjakastid uutega. Pärast posti- ja...

Raasiku Vallavalitsus teatab, et Raasiku Vallavolikogu 11. oktoobri 2022. a. istungi  päevakorrapunkti nr 3 protokollilise otsusega algatati detailplaneeringu koostamine Raasiku alevikus...

Algatati Raasiku alevikus Pae tn 2a detailplaneeringu koostamine

Raasiku Vallavalitsus teatab, et Raasiku Vallavolikogu 11. oktoobri 2022. a. istungi  päevakorrapunkti nr 3 protokollilise otsusega algatati detailplaneeringu koostamine Raasiku alevikus...

26. november on kodanikupäev, mis on pühendatud kõigile Eesti kodanikele ning selleks pürgijatele. Sel puhul soovime Raasiku vallas üheskoos tunnustada neid töökaid ja teotahtelisi inimesi,...

Üleskutse kodanikupäeva tänukirja kandidaatide esitamiseks

26. november on kodanikupäev, mis on pühendatud kõigile Eesti kodanikele ning selleks pürgijatele. Sel puhul soovime Raasiku vallas üheskoos tunnustada neid töökaid ja teotahtelisi inimesi,...

Komisjon toimub 26. oktoobril 2022, kell 18:00 volikogu saalis. Päevakord 1. Vallavalitsuse struktuur 2023 2. ÜVK ühinemine (dokumendid tulevad hiljem) 3.  Lisaeelarve nr...

Eelarve- ja majanduskomisjon toimub 26.oktoobril

Komisjon toimub 26. oktoobril 2022, kell 18:00 volikogu saalis. Päevakord 1. Vallavalitsuse struktuur 2023 2. ÜVK ühinemine (dokumendid tulevad hiljem) 3.  Lisaeelarve nr...

 Planeeringute ja keskkonnakomisjon koosolek toimub  25. oktoobril  algusega kell 18:00 Raasiku vallamaja volikogu koosolekute saalis. Päevakorras: ...

Planeeringute ja keskkonnakomisjon koosolek toimub 25. oktoobril

 Planeeringute ja keskkonnakomisjon koosolek toimub  25. oktoobril  algusega kell 18:00 Raasiku vallamaja volikogu koosolekute saalis. Päevakorras: ...

Raasiku vallavalitsus võtab tööle tugiisiku. Tugiisikut vajab 7-aastane poiss.  

Raasiku vallavalitsus võtab tööle tugiisiku.

Raasiku vallavalitsus võtab tööle tugiisiku. Tugiisikut vajab 7-aastane poiss.  

SW Energia teatab, et vastavalt Konkurentsiameti 14.10.2022 otsusele 7-3/2022-157  on soojusenergia piir-ja müügihind alates 14. novembrist Raasiku kaugküttevõrgu tarbijatele 96,52 €/MWh,...

Alates 14. novembrist muutub soojusenergia piir-ja müügihind Raasiku kaugküttevõrgu tarbijatele

SW Energia teatab, et vastavalt Konkurentsiameti 14.10.2022 otsusele 7-3/2022-157  on soojusenergia piir-ja müügihind alates 14. novembrist Raasiku kaugküttevõrgu tarbijatele 96,52 €/MWh,...

Peamised tööülesanded teedeehituse ja -hoolduse planeerimine ning korraldamine; liikluskorralduse ja ohutuse tagamine, liikluskorraldusvahendite paigaldamise ja hoolduse...

Raasiku Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi TEEDE- JA TARISTUSPETSIALISTI AMETIKOHALE

Peamised tööülesanded teedeehituse ja -hoolduse planeerimine ning korraldamine; liikluskorralduse ja ohutuse tagamine, liikluskorraldusvahendite paigaldamise ja hoolduse...

Raasiku valla taebeõhtu "Kriisiks valmis" toimub 19. oktoobril kell 19.00 Aruküla Rahvamajas.

Teabeõhtu "Kriisiks valmis"

Raasiku valla taebeõhtu "Kriisiks valmis" toimub 19. oktoobril kell 19.00 Aruküla Rahvamajas.

Raasiku Vallavolikogu istung toimub 11. oktoobril 2022. a algusega kell 16.30 Raasiku vallamajas, 2. korruse saalis.  Istungi päevakord ja eelnõud

Volikogu istung toimub 11.10.2022

Raasiku Vallavolikogu istung toimub 11. oktoobril 2022. a algusega kell 16.30 Raasiku vallamajas, 2. korruse saalis.  Istungi päevakord ja eelnõud

Raasiku Vallavalitsus teatab, et Raasiku Vallavolikogu 13. septembri 2022. a. otsusega nr 26 lõpetati Rätla külas Lille katastriüksusel ja lähialal detailplaneeringu menetlemine. ...

Lõpetati Rätla külas Lille katastriüksusel ja lähialal detailplaneeringu menetlemine

Raasiku Vallavalitsus teatab, et Raasiku Vallavolikogu 13. septembri 2022. a. otsusega nr 26 lõpetati Rätla külas Lille katastriüksusel ja lähialal detailplaneeringu menetlemine. ...

Anna endast meile märku kui Sul on: soov panustada ühe omavalitsuse raamatupidamisarvestuse toimimisse ja Sa omad kõrgharidust ning raamatupidajana töötamise kogemust hea...

Raasiku Vallavalitsus võtab tööle juhtivraamatupidaja

Anna endast meile märku kui Sul on: soov panustada ühe omavalitsuse raamatupidamisarvestuse toimimisse ja Sa omad kõrgharidust ning raamatupidajana töötamise kogemust hea...

Tule rattamatkama! Raasiku Valla Sport ja MTÜ AKS kutsuvad jalrattamatkake. Teeme pühapäeval koos väikse rattaringi ja põikame naabervalda. Külastame Suursoo küla ja peame Pikaveres Arno juures...

Sügisene rattamatk 2. oktoobril

Tule rattamatkama! Raasiku Valla Sport ja MTÜ AKS kutsuvad jalrattamatkake. Teeme pühapäeval koos väikse rattaringi ja põikame naabervalda. Külastame Suursoo küla ja peame Pikaveres Arno juures...

Raasiku Vallavalitsus kuulutab välja konkursi Haridus- sotsiaalosakonna SOTSIAALTÖÖSPETSIALISTI (erivajadustega inimesed) ametikohale. Ootame oma meeskonda teotahtelist ning koostööle...

Raasiku Vallavalitsus kuulutab välja konkursi Haridus- sotsiaalosakonna SOTSIAALTÖÖSPETSIALISTI (erivajadustega inimesed) ametikohale

Raasiku Vallavalitsus kuulutab välja konkursi Haridus- sotsiaalosakonna SOTSIAALTÖÖSPETSIALISTI (erivajadustega inimesed) ametikohale. Ootame oma meeskonda teotahtelist ning koostööle...

Raasiku Vallavalitsus kuulutab välja konkursi HARIDUS- JA SOTSIAALOSAKONNA JUHATAJA ametikohale. Ootame oma meeskonda teotahtelist ning koostööle orienteeritud juhti, kes korraldaks ja...

Raasiku Vallavalitsus kuulutab välja konkursi HARIDUS- JA SOTSIAALOSAKONNA JUHATAJA ametikohale

Raasiku Vallavalitsus kuulutab välja konkursi HARIDUS- JA SOTSIAALOSAKONNA JUHATAJA ametikohale. Ootame oma meeskonda teotahtelist ning koostööle orienteeritud juhti, kes korraldaks ja...

Raasiku Vallavalitsus algatas projekteerimistingimuste avatud menetluse Aruküla alevikus Suvila tn 24c (65101:003:0888) hoonestamata kinnistule. Projekteerimistingimuste avalik väljapanek...

Projekteerimistingimuste avalik väljapanek Suvila tn 24c Aruküla

Raasiku Vallavalitsus algatas projekteerimistingimuste avatud menetluse Aruküla alevikus Suvila tn 24c (65101:003:0888) hoonestamata kinnistule. Projekteerimistingimuste avalik väljapanek...

Planeeringute- ja keskkonnakomisjon toimub 27. septembril 2022 kell 17.30 vallamaja koosolekute saalis. Päevakord: Raasiku alevikus Pae tn 2a katastriüksuse ja lähiala...

Planeeringute- ja keskkonnakomisjon toimub 27. septembril 2022

Planeeringute- ja keskkonnakomisjon toimub 27. septembril 2022 kell 17.30 vallamaja koosolekute saalis. Päevakord: Raasiku alevikus Pae tn 2a katastriüksuse ja lähiala...

Eelarve- ja majanduskomisjon toimub 28.09.2022 kell 18.00 volikogu saalis ja Zoom-keskkonnas ( video kasutamine on kohustuslik). Päevakord: 1. Teehoiukava muutmine 2. Ettepanekud...

Eelarve- ja majanduskomisjon toimub 28.09.2022

Eelarve- ja majanduskomisjon toimub 28.09.2022 kell 18.00 volikogu saalis ja Zoom-keskkonnas ( video kasutamine on kohustuslik). Päevakord: 1. Teehoiukava muutmine 2. Ettepanekud...

Hanke korraldamise eesmärgiks on Raasiku valla haljastute ja kergliiklusteede koristamine mahalangenud okstest ja lehtedest. Hanke tehniline kirjeldus Töö teostamise periood...

Hange Sügisesed heakorratööd Raasiku valla haljasaladel

Hanke korraldamise eesmärgiks on Raasiku valla haljastute ja kergliiklusteede koristamine mahalangenud okstest ja lehtedest. Hanke tehniline kirjeldus Töö teostamise periood...

Hanke korraldamise eesmärgiks on Aruküla skatepargi remont. Hanke tehniline kirjeldus Töö teostamise periood 3. – 30. oktoober 2022. Pakkujal on võimalus enne pakkumuse esitamist...

Hange Aruküla skatepargi remont

Hanke korraldamise eesmärgiks on Aruküla skatepargi remont. Hanke tehniline kirjeldus Töö teostamise periood 3. – 30. oktoober 2022. Pakkujal on võimalus enne pakkumuse esitamist...

Raasiku vallas Kulli külas Hännapera kinnistu projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek toimub 15.09. - 30.09.2022. Hännapera kinnistule soovitakse kavandada päikeseelektrijaam...

Kulli külas Hännapera kinnistu projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek

Raasiku vallas Kulli külas Hännapera kinnistu projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek toimub 15.09. - 30.09.2022. Hännapera kinnistule soovitakse kavandada päikeseelektrijaam...

Raasiku vald müüb bussi Mercedes-Benz Sprinter 516 CDI, mis on ostetud uuena ja olnud kogu aeg valla kasutuses ja on teostanud õpilasvedu ning plaanilisi valla reise. Olemas on velgedel...

Raasiku vald müüb bussi Mercedes-Benz Sprinter 516 CDI

Raasiku vald müüb bussi Mercedes-Benz Sprinter 516 CDI, mis on ostetud uuena ja olnud kogu aeg valla kasutuses ja on teostanud õpilasvedu ning plaanilisi valla reise. Olemas on velgedel...

Sihtotstarve 100% elamumaa. Hoone vajab kapitaalremonti. Elektriühendus on olemas, peakaitse 16A, puudub veevarustus ja kanalisatsioon (kuivkäimla). Hoone katus (peahoone) on osaliselt...

Raasiku vallavalitsus müüb Kiviloo mõisa valitsejamaja

Sihtotstarve 100% elamumaa. Hoone vajab kapitaalremonti. Elektriühendus on olemas, peakaitse 16A, puudub veevarustus ja kanalisatsioon (kuivkäimla). Hoone katus (peahoone) on osaliselt...

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku elektroonilise enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade müümiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 13.09.2022. Täpsemat informatsiooni saab Maa-ameti...

Avalik elektrooniline enampakkumine

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku elektroonilise enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade müümiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 13.09.2022. Täpsemat informatsiooni saab Maa-ameti...

Raasiku Vallavolikogu istung toimub 13. septembril 2022. a algusega kell 16.30 Raasiku vallamajas, 2. korruse saalis. Istungi päevakord ja eelnõud

Volikogu istung 13.09.2022

Raasiku Vallavolikogu istung toimub 13. septembril 2022. a algusega kell 16.30 Raasiku vallamajas, 2. korruse saalis. Istungi päevakord ja eelnõud

Kavandatud tegevuse eesmärk on ühendada Tõhelgi külas asuva Kivisilla detailplaneeringu alale kavandatud kõnnitee kuni Raasiku alevikus asuva Vana-Postijaama sillani, et kindlustada planeeringu...

„Projekteerimistingimuste avatud menetlus Raasiku alevikus Vana-Postijaama tänavale kõnnitee rajamiseks

Kavandatud tegevuse eesmärk on ühendada Tõhelgi külas asuva Kivisilla detailplaneeringu alale kavandatud kõnnitee kuni Raasiku alevikus asuva Vana-Postijaama sillani, et kindlustada planeeringu...

Raasiku Vallavalitsus kuulutas välja hanke "Toiduainete ost Raasiku valla haridusasutustele". Pakkumiste esitamise tähtaeg on 20.09.2022 10:00. Hankedokumentidega on võimalik tutvuda siin: ...

Raasiku Vallavalitsus kuulutas välja hanke “Toiduainete ost Raasiku valla haridusasutustele”

Raasiku Vallavalitsus kuulutas välja hanke "Toiduainete ost Raasiku valla haridusasutustele". Pakkumiste esitamise tähtaeg on 20.09.2022 10:00. Hankedokumentidega on võimalik tutvuda siin: ...

Raasiku vallas on pikaajaline traditsioon tähistada oktoobri alguses õpetajate päeva ning tunnustada selle raames oma valla haridus- ja kultuurivaldkonnatöötajaid. Alates 2019.aastast antakse...

Tunnustame tegijaid

Raasiku vallas on pikaajaline traditsioon tähistada oktoobri alguses õpetajate päeva ning tunnustada selle raames oma valla haridus- ja kultuurivaldkonnatöötajaid. Alates 2019.aastast antakse...

Lastekaitsespetsialisti peamisteks tööülesanneteks on  laste ja perede nõustamine, abivajajate probleemide lahendamine; lapse abivajaduse hindamine ja huvide väljaselgitamine, lapse...

Raasiku Vallavalitsus kuulutab välja konkursi LASTEKAITSESPETSIALISTI ametikohale

Lastekaitsespetsialisti peamisteks tööülesanneteks on  laste ja perede nõustamine, abivajajate probleemide lahendamine; lapse abivajaduse hindamine ja huvide väljaselgitamine, lapse...

Raasiku vallavalitsus ootab pakkumisi teenusele " Raasiku valla teemaa puhastamine võsast ja puidust". Töö tehniline kirjeldus Pakkumusvorm Pakkumuse esitamiseks täida...

Raasiku vallavalitsus ootab pakkumisi teenusele “Raasiku valla teemaa puhastamine võsast ja puidust”

Raasiku vallavalitsus ootab pakkumisi teenusele " Raasiku valla teemaa puhastamine võsast ja puidust". Töö tehniline kirjeldus Pakkumusvorm Pakkumuse esitamiseks täida...

Eelarve- ja majanduskomisjoni koosolek toimub 31. augustil 2022. a, kell 18:00 Raasiku vallavamaja 2. korruse koosolekute saalis. Päevakorras: 1. Raasiku valla eelarvestrateegia...

Eelarve- ja majanduskomisjoni koosolek toimub 31. augustil 2022

Eelarve- ja majanduskomisjoni koosolek toimub 31. augustil 2022. a, kell 18:00 Raasiku vallavamaja 2. korruse koosolekute saalis. Päevakorras: 1. Raasiku valla eelarvestrateegia...

Planeeringute ja keskkonnakomisjon toimub 30.08 kell 18.00 Raasiku vallamajas 2. korruse koosolekute saalis. Päevakorras: 1) Aruküla aleviku laiendus Kalesi külas. Perspektiivse arenduse...

Planeeringute ja keskkonnakomisjon toimub 30.08.2022

Planeeringute ja keskkonnakomisjon toimub 30.08 kell 18.00 Raasiku vallamajas 2. korruse koosolekute saalis. Päevakorras: 1) Aruküla aleviku laiendus Kalesi külas. Perspektiivse arenduse...

See töö sobib Sulle, kui leiad enda jaoks põnevaid väljakutseid Raasiku Vallavalitsuse allasutuste arvutitöökohtade halduse ja IT-alase toe pakkumisel. Tööülesanded:    ...

Raasiku Vallavalistus otsib IT-spetsialisti

See töö sobib Sulle, kui leiad enda jaoks põnevaid väljakutseid Raasiku Vallavalitsuse allasutuste arvutitöökohtade halduse ja IT-alase toe pakkumisel. Tööülesanded:    ...

Raasiku Vallavolikogu haridus-, kultuuri, sotsiaal- ja spordikomisjon toimub esmaspäeval 29. augustil 2022 algusega kell 18.00 Raasiku vallamajas, 2. korruse saalis järgmise päevakorraga: ...

Haridus-, kultuuri, sotsiaal- ja spordikomisjon toimub esmaspäeval 29. augustil

Raasiku Vallavolikogu haridus-, kultuuri, sotsiaal- ja spordikomisjon toimub esmaspäeval 29. augustil 2022 algusega kell 18.00 Raasiku vallamajas, 2. korruse saalis järgmise päevakorraga: ...

Raasiku Vallavalitsus on välja kuulutanud hanke "Ida-Harju piirkonna koostöömudeli loomine integreeritud teenuste pakkumiseks varajase koolist väljalangevuse ennetamiseks ja sekkumiseks"....

Raasiku Vallavalitsus on välja kuulutanud hanke “Ida-Harju piirkonna koostöömudeli loomine integreeritud teenuste pakkumiseks varajase koolist väljalangevuse ennetamiseks ja sekkumiseks”

Raasiku Vallavalitsus on välja kuulutanud hanke "Ida-Harju piirkonna koostöömudeli loomine integreeritud teenuste pakkumiseks varajase koolist väljalangevuse ennetamiseks ja sekkumiseks"....

  Raasiku Vallavalitsus teatab, et Raasiku Vallavalitsuse 8. augusti 2022. a korraldusega nr 280 kehtestati Igavere külas Lepatriinu katastriüksusel ja lähialal detailplaneering. ...

Igavere külas Lepatriinu katastriüksusel ja lähialal kehtestati detailplaneering

  Raasiku Vallavalitsus teatab, et Raasiku Vallavalitsuse 8. augusti 2022. a korraldusega nr 280 kehtestati Igavere külas Lepatriinu katastriüksusel ja lähialal detailplaneering. ...

Raasiku Vallavalitsus teatab, et Raasiku Vallavolikogu 9. augusti 2022. a. istungi päevakorrapunkti nr 4 protokollilise otsusega algatati Kalesi tööstuspargi detailplaneeringu koostamine,...

Algatati Kalesi tööstuspargi detailplaneeringu koostamine

Raasiku Vallavalitsus teatab, et Raasiku Vallavolikogu 9. augusti 2022. a. istungi päevakorrapunkti nr 4 protokollilise otsusega algatati Kalesi tööstuspargi detailplaneeringu koostamine,...

Raasiku Vallavalitsus teatab, et Raasiku Vallavolikogu 9. augusti 2022. a. istungi päevakorrapunkti nr 3 protokollilise otsusega algatati detailplaneering Kalesi külas Värvu katastriüksusel...

Kalesi külas Värvu katastriüksusel ja lähialal algatati detailplaneeringu koostamine

Raasiku Vallavalitsus teatab, et Raasiku Vallavolikogu 9. augusti 2022. a. istungi päevakorrapunkti nr 3 protokollilise otsusega algatati detailplaneering Kalesi külas Värvu katastriüksusel...

Alates 1. septembrist 2022 algab uus korraldatud jäätmeveoperiood kolmeks aastaks. Raasiku vallas  jätkab segaolmejäätmete, paberi- ja kartongijäätmete, biolagunevate köögi- ja...

AS Eesti Keskkonnateenused korraldab Raasiku vallas infopäeva, mis puudutab uut korraldatud jäätmeveo perioodi

Alates 1. septembrist 2022 algab uus korraldatud jäätmeveoperiood kolmeks aastaks. Raasiku vallas  jätkab segaolmejäätmete, paberi- ja kartongijäätmete, biolagunevate köögi- ja...

Raasiku Vallavalitsus teatab, et Raasiku Vallavolikogu 9. augusti 2022. a. istungi  päevakorrapunkti nr 1 protokollilise otsusega algatati detailplaneering Aruküla alevikus Nõmme tee 1...

Aruküla alevikus Nõmme tee 1 katastriüksusel ja lähialal algatati detailplaneeringu koostamine tankla rajamiseks

Raasiku Vallavalitsus teatab, et Raasiku Vallavolikogu 9. augusti 2022. a. istungi  päevakorrapunkti nr 1 protokollilise otsusega algatati detailplaneering Aruküla alevikus Nõmme tee 1...

Raasiku koolipere otsib enda sõbralikku kollektiivi 1,0 kohaga I kooliastme eriklassi õpetajat! Nõudmised kandidaadile: erialane kõrgharidus või sellele...

Raasiku koolipere otsib enda sõbralikku kollektiivi 1,0 kohaga I kooliastme eriklassi õpetajat!

Raasiku koolipere otsib enda sõbralikku kollektiivi 1,0 kohaga I kooliastme eriklassi õpetajat! Nõudmised kandidaadile: erialane kõrgharidus või sellele...

Raasiku koolipere otsib enda sõbralikku kollektiivi KOKKA (tähtajaline leping) ja KOKA ABI Koka tööülesandeks on kooliõpilastele lõuna valmistamine vastavalt nõuetele. Koka abi...

Raasiku koolipere otsib enda sõbralikku kollektiivi KOKKA (tähtajaline leping) ja KOKA ABI

Raasiku koolipere otsib enda sõbralikku kollektiivi KOKKA (tähtajaline leping) ja KOKA ABI Koka tööülesandeks on kooliõpilastele lõuna valmistamine vastavalt nõuetele. Koka abi...

Raasiku lasteaiapere otsib enda sõbralikku kollektiivi täiskohaga ÕPETAJAT   Nõudmised kandidaadile: nõudmised kandidaadile: ...

Raasiku lasteaiapere otsib enda sõbralikku kollektiivi täiskohaga ÕPETAJAT

Raasiku lasteaiapere otsib enda sõbralikku kollektiivi täiskohaga ÕPETAJAT   Nõudmised kandidaadile: nõudmised kandidaadile: ...

Raasiku Kool otsib enda sõbralikku kollektiivi osalise koormusega ajalooõpetajat Ootame Sind oma kollektiivi, kui sul on: erialane kõrgharidus või sellele...

Raasiku Kool otsib enda sõbralikku kollektiivi osalise koormusega ajalooõpetajat

Raasiku Kool otsib enda sõbralikku kollektiivi osalise koormusega ajalooõpetajat Ootame Sind oma kollektiivi, kui sul on: erialane kõrgharidus või sellele...

Raasiku koolipere otsib enda sõbralikku kollektiivi 0,75 kohaga sekretäri! Sekretäri peamised tööülesanded: dokumendi-ja arhiivihaldus (Amphora); ...

Raasiku koolipere otsib enda sõbralikku kollektiivi 0,75 kohaga sekretäri!

Raasiku koolipere otsib enda sõbralikku kollektiivi 0,75 kohaga sekretäri! Sekretäri peamised tööülesanded: dokumendi-ja arhiivihaldus (Amphora); ...

Raasiku Vallavolikogu istung toimub 9. augustil 2022. a algusega kell 16.30 Raasiku vallamajas, 1. korruse saalis järgmise päevakorraga: Aruküla alevikus Nõmme tee 1 katastriüksusel...

Volikogu istung 09.08.2022

Raasiku Vallavolikogu istung toimub 9. augustil 2022. a algusega kell 16.30 Raasiku vallamajas, 1. korruse saalis järgmise päevakorraga: Aruküla alevikus Nõmme tee 1 katastriüksusel...

Raasiku Vallavolikogu eelarve- ja majanduskomisjoni koosolek toimub 3. augustil 2022, kell 18:00 volikogu saalis. Päevakorras 1. Raasiku valla  2022. aasta 2. lisaeelarve...

Eelarve- ja majanduskomisjoni koosolek toimub 3. augustil

Raasiku Vallavolikogu eelarve- ja majanduskomisjoni koosolek toimub 3. augustil 2022, kell 18:00 volikogu saalis. Päevakorras 1. Raasiku valla  2022. aasta 2. lisaeelarve...

Raasiku Vallavolikogu planeeringute ja keskkonnakomisjoni koosolek toimub 01. augustil 2022 algusega kell 18:00 vallamaja koosolekute saalis.  Päevakorras:  1) Aruküla alevikus...

Planeeringute ja keskkonnakomisjoni koosolek toimub 01. augustil

Raasiku Vallavolikogu planeeringute ja keskkonnakomisjoni koosolek toimub 01. augustil 2022 algusega kell 18:00 vallamaja koosolekute saalis.  Päevakorras:  1) Aruküla alevikus...

Raasiku Vallavolikogu haridus-, kultuuri, sotsiaal- ja spordikomisjoni 02. augustil 2022 algusega kell 18.00 Raasiku vallamajas, 2. korruse saalis. Päevakorras: Aruküla Lasteaed...

Haridus-, kultuuri, sotsiaal- ja spordikomisjoni koosolek toimub 2. augustil

Raasiku Vallavolikogu haridus-, kultuuri, sotsiaal- ja spordikomisjoni 02. augustil 2022 algusega kell 18.00 Raasiku vallamajas, 2. korruse saalis. Päevakorras: Aruküla Lasteaed...

Raasiku Vallavalitsus teatab, et Raasiku Vallavalitsuse 25. juuli 2022. a korraldusega nr 2-3/277 kehtestati Aruküla alevikus Maasika tn 1 detailplaneering. Detailplaneeringuga toimub...

Kehtestati Arukülas Maasika tn 1 detailplaneering

Raasiku Vallavalitsus teatab, et Raasiku Vallavalitsuse 25. juuli 2022. a korraldusega nr 2-3/277 kehtestati Aruküla alevikus Maasika tn 1 detailplaneering. Detailplaneeringuga toimub...

Detailplaneeringu täiendav avalikustamine toimus 13. veebruarist - 12.märtsini 2021. a , mille jooksul esitati üks kirjalik vastuväide. Detailplaneeringu avalik arutelu toimus 28. oktoobril...

Raasiku vallas Igavere külas Männipõllu katastriüksuse ja lähiala detailplaneeringu avalikustamise kokkuvõte

Detailplaneeringu täiendav avalikustamine toimus 13. veebruarist - 12.märtsini 2021. a , mille jooksul esitati üks kirjalik vastuväide. Detailplaneeringu avalik arutelu toimus 28. oktoobril...

Koduhooldustöötaja   ülesandeks  on eaka/erivajadusega inimese abistamine ja toetamine kodu, isikliku elu ja enesehooldusega seotud igapäevaeluks vajalike toimingute sooritamisel. ...

Raasiku vallavalitsus võtab tööle koduhooldustöötaja

Koduhooldustöötaja   ülesandeks  on eaka/erivajadusega inimese abistamine ja toetamine kodu, isikliku elu ja enesehooldusega seotud igapäevaeluks vajalike toimingute sooritamisel. ...

Sotsiaaltööspetsialisti peamisteks tööülesanneteks  on: erivajadustega inimeste, nende lähedaste nõustamine ja juhendamine; abivajaduse hindamine, toetavate tugimeetmete...

Raasiku Vallavalitsus kuulutab välja konkursi SOTSIAALTÖÖ SPETSIALISTI ametikohale

Sotsiaaltööspetsialisti peamisteks tööülesanneteks  on: erivajadustega inimeste, nende lähedaste nõustamine ja juhendamine; abivajaduse hindamine, toetavate tugimeetmete...

Lastekaitsespetsialisti peamisteks tööülesanneteks on  laste ja perede nõustamine, abivajajate probleemide lahendamine; lapse abivajaduse hindamine ja huvide väljaselgitamine, lapse...

Raasiku Vallavalitsus kuulutab välja konkursi LASTEKAITSESPETSIALISTI ametikohale

Lastekaitsespetsialisti peamisteks tööülesanneteks on  laste ja perede nõustamine, abivajajate probleemide lahendamine; lapse abivajaduse hindamine ja huvide väljaselgitamine, lapse...

Raasiku vallavalitsus ootab pakkumisi Raasiku kalmistu kiviaia taastamistöödele. Pakkumisi ootame hiljemalt 01. augustiks kell 17.00. Pakkumise esitamiseks täida palun "Pakkumuse vorm" ja...

Raasiku vallavalitsus ootab pakkumisi Raasiku kalmistu kiviaia taastamistöödele

Raasiku vallavalitsus ootab pakkumisi Raasiku kalmistu kiviaia taastamistöödele. Pakkumisi ootame hiljemalt 01. augustiks kell 17.00. Pakkumise esitamiseks täida palun "Pakkumuse vorm" ja...

Dokumendid (avaldus, haridust tõendav dokument ja CV) palume esitada Raasiku Kooli digitaalallkirjastatult meiliaadressil kool@raasikukool.edu.ee hiljemalt 15.08.2022.  Lisainfo:...

Raasiku Kool otsib kooli kokka ja kokaabi

Dokumendid (avaldus, haridust tõendav dokument ja CV) palume esitada Raasiku Kooli digitaalallkirjastatult meiliaadressil kool@raasikukool.edu.ee hiljemalt 15.08.2022.  Lisainfo:...

Raasiku Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi ARHITEKTI ametikohale. Ootame oma meeskonda teotahtelist ning koostööle orienteeritud spetsialisti. Töö kirjeldus ...

Raasiku Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi ARHITEKTI ametikohale

Raasiku Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi ARHITEKTI ametikohale. Ootame oma meeskonda teotahtelist ning koostööle orienteeritud spetsialisti. Töö kirjeldus ...

Raasiku lasteaiapere otsib enda sõbralikku kollektiivi osalise koormusega logopeedi. Dokumendid (avaldus, haridust tõendav dokument ja CV) palume esitada Raasiku Kooli...

Raasiku lasteaiapere otsib osakoormusega logopeedi

Raasiku lasteaiapere otsib enda sõbralikku kollektiivi osalise koormusega logopeedi. Dokumendid (avaldus, haridust tõendav dokument ja CV) palume esitada Raasiku Kooli...

Dokumendid (avaldus, haridust tõendav dokument, CV ja lühike videotutvustus) palume esitada Raasiku Kooli digitaalallkirjastatult meiliaadressil kool@raasikukool.edu.ee . Konkurss on avalik...

Raasiku kool otsib osalise koormusega ajalooõpetajat

Dokumendid (avaldus, haridust tõendav dokument, CV ja lühike videotutvustus) palume esitada Raasiku Kooli digitaalallkirjastatult meiliaadressil kool@raasikukool.edu.ee . Konkurss on avalik...

Raasiku  Vallavalitsus  teatab,  et  otsustas  võtta  vastu  ja  avalikustada  Igavere külas  Lepatriinu  katastriüksusel ...

Igavere külas, Lepatriinu detailplaneeringu avalikustamine 14.-29. juulil

Raasiku  Vallavalitsus  teatab,  et  otsustas  võtta  vastu  ja  avalikustada  Igavere külas  Lepatriinu  katastriüksusel ...

Septembris alustab Raasiku vallas lapsevanematele suunatud koolitusprogramm "Imelised aastad".  Koolitus on suunatud 2-8 aastaste laste vanematele ning toimub iganädalaselt 16...

Septembris alustab Raasiku vallas lapsevanematele suunatud koolitusprogramm "Imelised aastad"

Septembris alustab Raasiku vallas lapsevanematele suunatud koolitusprogramm "Imelised aastad".  Koolitus on suunatud 2-8 aastaste laste vanematele ning toimub iganädalaselt 16...

Raasiku Vallavalitsus kuulutas välja hanke "Raasiku valla kahe tee katendi remont (osa asendamisega samaväärsega)", hanke viitenumber 252135 Pakkumiste esitamise tähtaeg on 14.07.2022 kell...

Raasiku Vallavalitsus kuulutas välja hanke “Raasiku valla kahe tee katendi remont (osa asendamisega samaväärsega)”

Raasiku Vallavalitsus kuulutas välja hanke "Raasiku valla kahe tee katendi remont (osa asendamisega samaväärsega)", hanke viitenumber 252135 Pakkumiste esitamise tähtaeg on 14.07.2022 kell...

Raasiku Vallavalitsus kuulutas välja hanke "Raasiku valla õpilasveo bussiliinid 2022-2027", hanke viitenumber 251360 Pakkumiste esitamise tähtaeg on 22.07.2022 kell 09:00 ...

Raasiku Vallavalitsus kuulutas välja hanke “Raasiku valla õpilasveo bussiliinid 2022-2027”

Raasiku Vallavalitsus kuulutas välja hanke "Raasiku valla õpilasveo bussiliinid 2022-2027", hanke viitenumber 251360 Pakkumiste esitamise tähtaeg on 22.07.2022 kell 09:00 ...

Raasiku Vallavalitsus avalikustab kohanime määramise eelnõu , millega määratakse Igavere külas Vana-Ata katastriüksusele liikluspind kohanimega "Mooniõie tee". Märkused ja ettepanekud esitada...

Kohanime määramise eelnõu, millega määratakse Igavere külas Vana-Ata katastriüksusele liikluspind kohanimega “Mooniõie tee”.

Raasiku Vallavalitsus avalikustab kohanime määramise eelnõu , millega määratakse Igavere külas Vana-Ata katastriüksusele liikluspind kohanimega "Mooniõie tee". Märkused ja ettepanekud esitada...

Juurdeehituse dokumentatsiooniga on võimalik tutvuda hanke "Raasiku Lasteaia juurdeehituse projekteerimine ja ehitamine 2022" (viitenumber 249703) juures sh Ehitustööde eskiisprojektijärgsed...

Raasiku vallavalitsus ootab pakkumisi “Raasiku Lasteaia juurdeehituse projekteerimine ja ehitamine 2022” omanikujärelevalve teenusele.

Juurdeehituse dokumentatsiooniga on võimalik tutvuda hanke "Raasiku Lasteaia juurdeehituse projekteerimine ja ehitamine 2022" (viitenumber 249703) juures sh Ehitustööde eskiisprojektijärgsed...

Raasiku koolipere otsib enda sõbralikku kollektiivi 1,0 kohaga I kooliastme eriklassi õpetajat! Dokumendid (avaldus, haridust tõendav dokument ja CV) palume esitada Raasiku Kooli...

Raasiku koolipere otsib I kooliastme eriklassi õpetajat

Raasiku koolipere otsib enda sõbralikku kollektiivi 1,0 kohaga I kooliastme eriklassi õpetajat! Dokumendid (avaldus, haridust tõendav dokument ja CV) palume esitada Raasiku Kooli...

Koduhooldustöötaja   ülesandeks  on eaka/erivajadusega inimese abistamine ja toetamine kodu, isikliku elu ja enesehooldusega seotud igapäevaeluks vajalike toimingute sooritamisel. ...

Raasiku Vallavalitsus võtab tööle osakoormusega koduhooldustöötaja

Koduhooldustöötaja   ülesandeks  on eaka/erivajadusega inimese abistamine ja toetamine kodu, isikliku elu ja enesehooldusega seotud igapäevaeluks vajalike toimingute sooritamisel. ...

Ida-Harju Koostöökoda, kelle tegevuspiirkonnad on Anija, Kose ja Raasiku vald, on alustamas uue rahastusperioodi (2023-2027) LEADER strateegia koostamist. Sellega seoses toimub 29...

Ida-Harju Koostöökoja strateegia koostamine avaseminar

Ida-Harju Koostöökoda, kelle tegevuspiirkonnad on Anija, Kose ja Raasiku vald, on alustamas uue rahastusperioodi (2023-2027) LEADER strateegia koostamist. Sellega seoses toimub 29...

Raasiku Vallavalitsus soovib hankida uusi arvuteid ja sülearvuteid. Hankeobjektiks on 16 uue sülearvuti ost ja 31 sülearvuti rent (4 aastat) ja 1 arvuti ost ja 32 arvuti rent (4 aastat), 9...

Raasiku vallavalitsus kuulutas välja hanke „Arvutite ost ja rent“

Raasiku Vallavalitsus soovib hankida uusi arvuteid ja sülearvuteid. Hankeobjektiks on 16 uue sülearvuti ost ja 31 sülearvuti rent (4 aastat) ja 1 arvuti ost ja 32 arvuti rent (4 aastat), 9...

Aruküla lasteaed Rukkilill ootab oma meeskonda uusi töötajaid lasteaiaõpetajaid - tööle asumise aeg august 2022 õpetaja assistente - tööle asumise aeg august 2022 ...

Aruküla lasteaed Rukkilill ootab oma meeskonda uusi töötajaid

Aruküla lasteaed Rukkilill ootab oma meeskonda uusi töötajaid lasteaiaõpetajaid - tööle asumise aeg august 2022 õpetaja assistente - tööle asumise aeg august 2022 ...

AMETLIK TEADE Raasiku Vallavalitsus teatab, et otsustas võtta vastu ja avalikustada Aruküla alevikus Maasika tn 1 katastriüksusel koostatud detailplaneeringu. Detailplaneeringu avalik...

Arukülas Maasika tn 1 detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalik väljapanek

AMETLIK TEADE Raasiku Vallavalitsus teatab, et otsustas võtta vastu ja avalikustada Aruküla alevikus Maasika tn 1 katastriüksusel koostatud detailplaneeringu. Detailplaneeringu avalik...

Raasiku Vallavolikogu istung toimub 14. juunil 2022. a algusega kell 16.30 Raasiku vallamajas, 2. korruse saalis.

Raasiku Vallavolikogu istung toimub 14. juunil 2022

Raasiku Vallavolikogu istung toimub 14. juunil 2022. a algusega kell 16.30 Raasiku vallamajas, 2. korruse saalis.

Raasiku Vallavalitsus kuulutab välja konkursi MAAKORRALDAJA ametikohale. Ootame oma meeskonda teotahtelist ning koostööle orienteeritud kolleegi Maakorraldaja tööülesanneteks on: ...

Raasiku Vallavalitsus kuulutab välja konkursi MAAKORRALDAJA ametikohale

Raasiku Vallavalitsus kuulutab välja konkursi MAAKORRALDAJA ametikohale. Ootame oma meeskonda teotahtelist ning koostööle orienteeritud kolleegi Maakorraldaja tööülesanneteks on: ...

Pakkumisi ootame hiljemalt 16.juuniks 2022 kell 11.00 Pakkumise esitamiseks täida palun "Pakkumuse vorm" ja saada see digiallkirjastatult e-posti aadressile hanked@raasiku.ee ...

Raasiku vallavalitsus ootab pakkumisi Aruküla Lasteaia kardinate soetamisele

Pakkumisi ootame hiljemalt 16.juuniks 2022 kell 11.00 Pakkumise esitamiseks täida palun "Pakkumuse vorm" ja saada see digiallkirjastatult e-posti aadressile hanked@raasiku.ee ...

Olete oodatud kell 11.00-17.00. Päevakava: Kell 11, 12 ja 14 Giidituur, Pikavere mõisa legend mõisakeldris 13.00 Töötuba "Saunavihtade valmistamine" 15.00 Kollektiivi...

Avatud mõisa päev Pikavere mõisas 18. juunil

Olete oodatud kell 11.00-17.00. Päevakava: Kell 11, 12 ja 14 Giidituur, Pikavere mõisa legend mõisakeldris 13.00 Töötuba "Saunavihtade valmistamine" 15.00 Kollektiivi...