Raasiku koolipere otsib enda sõbralikku kollektiivi 1,0 kohaga I kooliastme eriklassi õpetajat! Nõudmised kandidaadile: erialane kõrgharidus või sellele...

Raasiku koolipere otsib enda sõbralikku kollektiivi 1,0 kohaga I kooliastme eriklassi õpetajat!

Raasiku koolipere otsib enda sõbralikku kollektiivi 1,0 kohaga I kooliastme eriklassi õpetajat! Nõudmised kandidaadile: erialane kõrgharidus või sellele...

Raasiku koolipere otsib enda sõbralikku kollektiivi KOKKA (tähtajaline leping) ja KOKA ABI Koka tööülesandeks on kooliõpilastele lõuna valmistamine vastavalt nõuetele. Koka abi...

Raasiku koolipere otsib enda sõbralikku kollektiivi KOKKA (tähtajaline leping) ja KOKA ABI

Raasiku koolipere otsib enda sõbralikku kollektiivi KOKKA (tähtajaline leping) ja KOKA ABI Koka tööülesandeks on kooliõpilastele lõuna valmistamine vastavalt nõuetele. Koka abi...

Raasiku lasteaiapere otsib enda sõbralikku kollektiivi täiskohaga ÕPETAJAT   Nõudmised kandidaadile: nõudmised kandidaadile: ...

Raasiku lasteaiapere otsib enda sõbralikku kollektiivi täiskohaga ÕPETAJAT

Raasiku lasteaiapere otsib enda sõbralikku kollektiivi täiskohaga ÕPETAJAT   Nõudmised kandidaadile: nõudmised kandidaadile: ...

Raasiku Kool otsib enda sõbralikku kollektiivi osalise koormusega ajalooõpetajat Ootame Sind oma kollektiivi, kui sul on: erialane kõrgharidus või sellele...

Raasiku Kool otsib enda sõbralikku kollektiivi osalise koormusega ajalooõpetajat

Raasiku Kool otsib enda sõbralikku kollektiivi osalise koormusega ajalooõpetajat Ootame Sind oma kollektiivi, kui sul on: erialane kõrgharidus või sellele...

Raasiku koolipere otsib enda sõbralikku kollektiivi 0,75 kohaga sekretäri! Sekretäri peamised tööülesanded: dokumendi-ja arhiivihaldus (Amphora); ...

Raasiku koolipere otsib enda sõbralikku kollektiivi 0,75 kohaga sekretäri!

Raasiku koolipere otsib enda sõbralikku kollektiivi 0,75 kohaga sekretäri! Sekretäri peamised tööülesanded: dokumendi-ja arhiivihaldus (Amphora); ...

Raasiku Vallavolikogu istung toimub 9. augustil 2022. a algusega kell 16.30 Raasiku vallamajas, 1. korruse saalis järgmise päevakorraga: Aruküla alevikus Nõmme tee 1 katastriüksusel...

Volikogu istung 09.08.2022

Raasiku Vallavolikogu istung toimub 9. augustil 2022. a algusega kell 16.30 Raasiku vallamajas, 1. korruse saalis järgmise päevakorraga: Aruküla alevikus Nõmme tee 1 katastriüksusel...

Raasiku Vallavolikogu eelarve- ja majanduskomisjoni koosolek toimub 3. augustil 2022, kell 18:00 volikogu saalis. Päevakorras 1. Raasiku valla  2022. aasta 2. lisaeelarve...

Eelarve- ja majanduskomisjoni koosolek toimub 3. augustil

Raasiku Vallavolikogu eelarve- ja majanduskomisjoni koosolek toimub 3. augustil 2022, kell 18:00 volikogu saalis. Päevakorras 1. Raasiku valla  2022. aasta 2. lisaeelarve...

Raasiku Vallavolikogu planeeringute ja keskkonnakomisjoni koosolek toimub 01. augustil 2022 algusega kell 18:00 vallamaja koosolekute saalis.  Päevakorras:  1) Aruküla alevikus...

Planeeringute ja keskkonnakomisjoni koosolek toimub 01. augustil

Raasiku Vallavolikogu planeeringute ja keskkonnakomisjoni koosolek toimub 01. augustil 2022 algusega kell 18:00 vallamaja koosolekute saalis.  Päevakorras:  1) Aruküla alevikus...

Raasiku Vallavolikogu haridus-, kultuuri, sotsiaal- ja spordikomisjoni 02. augustil 2022 algusega kell 18.00 Raasiku vallamajas, 2. korruse saalis. Päevakorras: Aruküla Lasteaed...

Haridus-, kultuuri, sotsiaal- ja spordikomisjoni koosolek toimub 2. augustil

Raasiku Vallavolikogu haridus-, kultuuri, sotsiaal- ja spordikomisjoni 02. augustil 2022 algusega kell 18.00 Raasiku vallamajas, 2. korruse saalis. Päevakorras: Aruküla Lasteaed...

Raasiku Vallavalitsus teatab, et Raasiku Vallavalitsuse 25. juuli 2022. a korraldusega nr 2-3/277 kehtestati Aruküla alevikus Maasika tn 1 detailplaneering. Detailplaneeringuga toimub...

Kehtestati Arukülas Maasika tn 1 detailplaneering

Raasiku Vallavalitsus teatab, et Raasiku Vallavalitsuse 25. juuli 2022. a korraldusega nr 2-3/277 kehtestati Aruküla alevikus Maasika tn 1 detailplaneering. Detailplaneeringuga toimub...

Detailplaneeringu täiendav avalikustamine toimus 13. veebruarist - 12.märtsini 2021. a , mille jooksul esitati üks kirjalik vastuväide. Detailplaneeringu avalik arutelu toimus 28. oktoobril...

Raasiku vallas Igavere külas Männipõllu katastriüksuse ja lähiala detailplaneeringu avalikustamise kokkuvõte

Detailplaneeringu täiendav avalikustamine toimus 13. veebruarist - 12.märtsini 2021. a , mille jooksul esitati üks kirjalik vastuväide. Detailplaneeringu avalik arutelu toimus 28. oktoobril...

Koduhooldustöötaja   ülesandeks  on eaka/erivajadusega inimese abistamine ja toetamine kodu, isikliku elu ja enesehooldusega seotud igapäevaeluks vajalike toimingute sooritamisel. ...

Raasiku vallavalitsus võtab tööle koduhooldustöötaja

Koduhooldustöötaja   ülesandeks  on eaka/erivajadusega inimese abistamine ja toetamine kodu, isikliku elu ja enesehooldusega seotud igapäevaeluks vajalike toimingute sooritamisel. ...

Sotsiaaltööspetsialisti peamisteks tööülesanneteks  on: erivajadustega inimeste, nende lähedaste nõustamine ja juhendamine; abivajaduse hindamine, toetavate tugimeetmete...

Raasiku Vallavalitsus kuulutab välja konkursi SOTSIAALTÖÖ SPETSIALISTI ametikohale

Sotsiaaltööspetsialisti peamisteks tööülesanneteks  on: erivajadustega inimeste, nende lähedaste nõustamine ja juhendamine; abivajaduse hindamine, toetavate tugimeetmete...

Lastekaitsespetsialisti peamisteks tööülesanneteks on  laste ja perede nõustamine, abivajajate probleemide lahendamine; lapse abivajaduse hindamine ja huvide väljaselgitamine, lapse...

Raasiku Vallavalitsus kuulutab välja konkursi LASTEKAITSESPETSIALISTI ametikohale

Lastekaitsespetsialisti peamisteks tööülesanneteks on  laste ja perede nõustamine, abivajajate probleemide lahendamine; lapse abivajaduse hindamine ja huvide väljaselgitamine, lapse...

Raasiku vallavalitsus ootab pakkumisi Raasiku kalmistu kiviaia taastamistöödele. Pakkumisi ootame hiljemalt 01. augustiks kell 17.00. Pakkumise esitamiseks täida palun "Pakkumuse vorm" ja...

Raasiku vallavalitsus ootab pakkumisi Raasiku kalmistu kiviaia taastamistöödele

Raasiku vallavalitsus ootab pakkumisi Raasiku kalmistu kiviaia taastamistöödele. Pakkumisi ootame hiljemalt 01. augustiks kell 17.00. Pakkumise esitamiseks täida palun "Pakkumuse vorm" ja...

Dokumendid (avaldus, haridust tõendav dokument ja CV) palume esitada Raasiku Kooli digitaalallkirjastatult meiliaadressil kool@raasikukool.edu.ee hiljemalt 15.08.2022.  Lisainfo:...

Raasiku Kool otsib kooli kokka ja kokaabi

Dokumendid (avaldus, haridust tõendav dokument ja CV) palume esitada Raasiku Kooli digitaalallkirjastatult meiliaadressil kool@raasikukool.edu.ee hiljemalt 15.08.2022.  Lisainfo:...

Raasiku Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi ARHITEKTI ametikohale. Ootame oma meeskonda teotahtelist ning koostööle orienteeritud spetsialisti. Töö kirjeldus ...

Raasiku Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi ARHITEKTI ametikohale

Raasiku Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi ARHITEKTI ametikohale. Ootame oma meeskonda teotahtelist ning koostööle orienteeritud spetsialisti. Töö kirjeldus ...

Raasiku lasteaiapere otsib enda sõbralikku kollektiivi osalise koormusega logopeedi. Dokumendid (avaldus, haridust tõendav dokument ja CV) palume esitada Raasiku Kooli...

Raasiku lasteaiapere otsib osakoormusega logopeedi

Raasiku lasteaiapere otsib enda sõbralikku kollektiivi osalise koormusega logopeedi. Dokumendid (avaldus, haridust tõendav dokument ja CV) palume esitada Raasiku Kooli...

Dokumendid (avaldus, haridust tõendav dokument, CV ja lühike videotutvustus) palume esitada Raasiku Kooli digitaalallkirjastatult meiliaadressil kool@raasikukool.edu.ee . Konkurss on avalik...

Raasiku kool otsib osalise koormusega ajalooõpetajat

Dokumendid (avaldus, haridust tõendav dokument, CV ja lühike videotutvustus) palume esitada Raasiku Kooli digitaalallkirjastatult meiliaadressil kool@raasikukool.edu.ee . Konkurss on avalik...

Raasiku  Vallavalitsus  teatab,  et  otsustas  võtta  vastu  ja  avalikustada  Igavere külas  Lepatriinu  katastriüksusel ...

Igavere külas, Lepatriinu detailplaneeringu avalikustamine 14.-29. juulil

Raasiku  Vallavalitsus  teatab,  et  otsustas  võtta  vastu  ja  avalikustada  Igavere külas  Lepatriinu  katastriüksusel ...

Septembris alustab Raasiku vallas lapsevanematele suunatud koolitusprogramm "Imelised aastad".  Koolitus on suunatud 2-8 aastaste laste vanematele ning toimub iganädalaselt 16...

Septembris alustab Raasiku vallas lapsevanematele suunatud koolitusprogramm "Imelised aastad"

Septembris alustab Raasiku vallas lapsevanematele suunatud koolitusprogramm "Imelised aastad".  Koolitus on suunatud 2-8 aastaste laste vanematele ning toimub iganädalaselt 16...

Raasiku Vallavalitsus kuulutas välja hanke "Raasiku valla kahe tee katendi remont (osa asendamisega samaväärsega)", hanke viitenumber 252135 Pakkumiste esitamise tähtaeg on 14.07.2022 kell...

Raasiku Vallavalitsus kuulutas välja hanke “Raasiku valla kahe tee katendi remont (osa asendamisega samaväärsega)”

Raasiku Vallavalitsus kuulutas välja hanke "Raasiku valla kahe tee katendi remont (osa asendamisega samaväärsega)", hanke viitenumber 252135 Pakkumiste esitamise tähtaeg on 14.07.2022 kell...

Raasiku Vallavalitsus kuulutas välja hanke "Raasiku valla õpilasveo bussiliinid 2022-2027", hanke viitenumber 251360 Pakkumiste esitamise tähtaeg on 22.07.2022 kell 09:00 ...

Raasiku Vallavalitsus kuulutas välja hanke “Raasiku valla õpilasveo bussiliinid 2022-2027”

Raasiku Vallavalitsus kuulutas välja hanke "Raasiku valla õpilasveo bussiliinid 2022-2027", hanke viitenumber 251360 Pakkumiste esitamise tähtaeg on 22.07.2022 kell 09:00 ...

Raasiku Vallavalitsus avalikustab kohanime määramise eelnõu , millega määratakse Igavere külas Vana-Ata katastriüksusele liikluspind kohanimega "Mooniõie tee". Märkused ja ettepanekud esitada...

Kohanime määramise eelnõu, millega määratakse Igavere külas Vana-Ata katastriüksusele liikluspind kohanimega “Mooniõie tee”.

Raasiku Vallavalitsus avalikustab kohanime määramise eelnõu , millega määratakse Igavere külas Vana-Ata katastriüksusele liikluspind kohanimega "Mooniõie tee". Märkused ja ettepanekud esitada...

Juurdeehituse dokumentatsiooniga on võimalik tutvuda hanke "Raasiku Lasteaia juurdeehituse projekteerimine ja ehitamine 2022" (viitenumber 249703) juures sh Ehitustööde eskiisprojektijärgsed...

Raasiku vallavalitsus ootab pakkumisi “Raasiku Lasteaia juurdeehituse projekteerimine ja ehitamine 2022” omanikujärelevalve teenusele.

Juurdeehituse dokumentatsiooniga on võimalik tutvuda hanke "Raasiku Lasteaia juurdeehituse projekteerimine ja ehitamine 2022" (viitenumber 249703) juures sh Ehitustööde eskiisprojektijärgsed...

Raasiku koolipere otsib enda sõbralikku kollektiivi 1,0 kohaga I kooliastme eriklassi õpetajat! Dokumendid (avaldus, haridust tõendav dokument ja CV) palume esitada Raasiku Kooli...

Raasiku koolipere otsib I kooliastme eriklassi õpetajat

Raasiku koolipere otsib enda sõbralikku kollektiivi 1,0 kohaga I kooliastme eriklassi õpetajat! Dokumendid (avaldus, haridust tõendav dokument ja CV) palume esitada Raasiku Kooli...

Koduhooldustöötaja   ülesandeks  on eaka/erivajadusega inimese abistamine ja toetamine kodu, isikliku elu ja enesehooldusega seotud igapäevaeluks vajalike toimingute sooritamisel. ...

Raasiku Vallavalitsus võtab tööle osakoormusega koduhooldustöötaja

Koduhooldustöötaja   ülesandeks  on eaka/erivajadusega inimese abistamine ja toetamine kodu, isikliku elu ja enesehooldusega seotud igapäevaeluks vajalike toimingute sooritamisel. ...

Ida-Harju Koostöökoda, kelle tegevuspiirkonnad on Anija, Kose ja Raasiku vald, on alustamas uue rahastusperioodi (2023-2027) LEADER strateegia koostamist. Sellega seoses toimub 29...

Ida-Harju Koostöökoja strateegia koostamine avaseminar

Ida-Harju Koostöökoda, kelle tegevuspiirkonnad on Anija, Kose ja Raasiku vald, on alustamas uue rahastusperioodi (2023-2027) LEADER strateegia koostamist. Sellega seoses toimub 29...

Raasiku Vallavalitsus soovib hankida uusi arvuteid ja sülearvuteid. Hankeobjektiks on 16 uue sülearvuti ost ja 31 sülearvuti rent (4 aastat) ja 1 arvuti ost ja 32 arvuti rent (4 aastat), 9...

Raasiku vallavalitsus kuulutas välja hanke „Arvutite ost ja rent“

Raasiku Vallavalitsus soovib hankida uusi arvuteid ja sülearvuteid. Hankeobjektiks on 16 uue sülearvuti ost ja 31 sülearvuti rent (4 aastat) ja 1 arvuti ost ja 32 arvuti rent (4 aastat), 9...

Aruküla lasteaed Rukkilill ootab oma meeskonda uusi töötajaid lasteaiaõpetajaid - tööle asumise aeg august 2022 õpetaja assistente - tööle asumise aeg august 2022 ...

Aruküla lasteaed Rukkilill ootab oma meeskonda uusi töötajaid

Aruküla lasteaed Rukkilill ootab oma meeskonda uusi töötajaid lasteaiaõpetajaid - tööle asumise aeg august 2022 õpetaja assistente - tööle asumise aeg august 2022 ...

AMETLIK TEADE Raasiku Vallavalitsus teatab, et otsustas võtta vastu ja avalikustada Aruküla alevikus Maasika tn 1 katastriüksusel koostatud detailplaneeringu. Detailplaneeringu avalik...

Arukülas Maasika tn 1 detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalik väljapanek

AMETLIK TEADE Raasiku Vallavalitsus teatab, et otsustas võtta vastu ja avalikustada Aruküla alevikus Maasika tn 1 katastriüksusel koostatud detailplaneeringu. Detailplaneeringu avalik...

Raasiku Vallavolikogu istung toimub 14. juunil 2022. a algusega kell 16.30 Raasiku vallamajas, 2. korruse saalis.

Raasiku Vallavolikogu istung toimub 14. juunil 2022

Raasiku Vallavolikogu istung toimub 14. juunil 2022. a algusega kell 16.30 Raasiku vallamajas, 2. korruse saalis.

Raasiku Vallavalitsus kuulutab välja konkursi MAAKORRALDAJA ametikohale. Ootame oma meeskonda teotahtelist ning koostööle orienteeritud kolleegi Maakorraldaja tööülesanneteks on: ...

Raasiku Vallavalitsus kuulutab välja konkursi MAAKORRALDAJA ametikohale

Raasiku Vallavalitsus kuulutab välja konkursi MAAKORRALDAJA ametikohale. Ootame oma meeskonda teotahtelist ning koostööle orienteeritud kolleegi Maakorraldaja tööülesanneteks on: ...

Pakkumisi ootame hiljemalt 16.juuniks 2022 kell 11.00 Pakkumise esitamiseks täida palun "Pakkumuse vorm" ja saada see digiallkirjastatult e-posti aadressile hanked@raasiku.ee ...

Raasiku vallavalitsus ootab pakkumisi Aruküla Lasteaia kardinate soetamisele

Pakkumisi ootame hiljemalt 16.juuniks 2022 kell 11.00 Pakkumise esitamiseks täida palun "Pakkumuse vorm" ja saada see digiallkirjastatult e-posti aadressile hanked@raasiku.ee ...

Olete oodatud kell 11.00-17.00. Päevakava: Kell 11, 12 ja 14 Giidituur, Pikavere mõisa legend mõisakeldris 13.00 Töötuba "Saunavihtade valmistamine" 15.00 Kollektiivi...

Avatud mõisa päev Pikavere mõisas 18. juunil

Olete oodatud kell 11.00-17.00. Päevakava: Kell 11, 12 ja 14 Giidituur, Pikavere mõisa legend mõisakeldris 13.00 Töötuba "Saunavihtade valmistamine" 15.00 Kollektiivi...

Raasiku lasteaiapere otsib enda sõbralikku kollektiivi õpetajat. Dokumendid (avaldus, haridust tõendav dokument ja CV) palume esitada Raasiku Kooli  digitaalallkirjastatult...

Raasiku lasteaiapere otsib enda sõbralikku kollektiivi õpetajat

Raasiku lasteaiapere otsib enda sõbralikku kollektiivi õpetajat. Dokumendid (avaldus, haridust tõendav dokument ja CV) palume esitada Raasiku Kooli  digitaalallkirjastatult...

Raasiku Vallavolikogu haridus-, kultuuri, sotsiaal- ja spordikomisjoni koosolek   07. juunil 2022 algusega kell 18.00 Raasiku vallamajas, 2. korruse saalis järgmise päevakorraga: ...

Haridus-, kultuuri, sotsiaal- ja spordikomisjoni koosolek toimub 07. juunil 2022

Raasiku Vallavolikogu haridus-, kultuuri, sotsiaal- ja spordikomisjoni koosolek   07. juunil 2022 algusega kell 18.00 Raasiku vallamajas, 2. korruse saalis järgmise päevakorraga: ...

Raasiku vallavalitsus ootab huvilisi Aruküla Põhikooli lamekatuse osalise remontöö teostamisele. Maht ca 300m2, tööde teostuse aeg juuni-juuli 2022. Kui oled remonttööde  teostamisest...

Raasiku vallavalitsus ootab huvilisi Aruküla Põhikooli lamekatuse osalise remontöö teostamisele

Raasiku vallavalitsus ootab huvilisi Aruküla Põhikooli lamekatuse osalise remontöö teostamisele. Maht ca 300m2, tööde teostuse aeg juuni-juuli 2022. Kui oled remonttööde  teostamisest...

Lastekaitsespetsialisti peamisteks tööülesanneteks on laste ja perede nõustamine, abivajajate probleemide lahendamine; lapse abivajaduse hindamine ja huvide väljaselgitamine, lapse...

Raasiku Vallavalitsus kuulutab välja konkursi LASTEKAITSESPETSIALISTI ametikohale

Lastekaitsespetsialisti peamisteks tööülesanneteks on laste ja perede nõustamine, abivajajate probleemide lahendamine; lapse abivajaduse hindamine ja huvide väljaselgitamine, lapse...

Raasiku Kooli, Aruküla Põhikooli ning Pikavere Mõisakooli 1.-9. klasside õpilased ning Raasiku valla lasteaedade lõpurühmad osalesid 2021/2022 õppeaastal keskkonnahariduslikel õppeprogrammidel....

Raasiku valla keskkonnahariduslikud õppeprogrammid 2021/2022

Raasiku Kooli, Aruküla Põhikooli ning Pikavere Mõisakooli 1.-9. klasside õpilased ning Raasiku valla lasteaedade lõpurühmad osalesid 2021/2022 õppeaastal keskkonnahariduslikel õppeprogrammidel....

Raasiku Vallavalitsus kuulutas välja hanke "Raasiku valla katteta teede ja tänavate remont 2022" Pakkumiste esitamise tähtaeg on 16.06.2022 kell 10:00 Hankedokumentidega on võimalik...

Raasiku Vallavalitsus kuulutas välja hanke “Raasiku valla katteta teede ja tänavate remont 2022”

Raasiku Vallavalitsus kuulutas välja hanke "Raasiku valla katteta teede ja tänavate remont 2022" Pakkumiste esitamise tähtaeg on 16.06.2022 kell 10:00 Hankedokumentidega on võimalik...

Planeeringute- ja keskkonnakomisjon toimub neljapäeval, 2. juunil kell 18.00 vallamajas. Päevakorras: 1) Ettepanek tähtaegade pikendamise delegeerimseks 2) Kalesi külas Vana-Kuuse...

Planeeringute- ja keskkonnakomisjon toimub 2. juunil

Planeeringute- ja keskkonnakomisjon toimub neljapäeval, 2. juunil kell 18.00 vallamajas. Päevakorras: 1) Ettepanek tähtaegade pikendamise delegeerimseks 2) Kalesi külas Vana-Kuuse...

Raasiku Kool otsib enda sõbralikku kollektiivi osalise koormusega ajalooõpetajat Dokumendid (avaldus, haridust tõendav dokument, CV ning lühike videotutvustus) palume esitada Raasiku Kooli...

Raasiku Kool otsib osalise koormusega ajalooõpetajat

Raasiku Kool otsib enda sõbralikku kollektiivi osalise koormusega ajalooõpetajat Dokumendid (avaldus, haridust tõendav dokument, CV ning lühike videotutvustus) palume esitada Raasiku Kooli...

Raasiku lasteaiapere otsib enda sõbralikku kollektiivi osalise koormusega logopeedi Dokumendid (avaldus, haridust tõendav dokument ja CV) palume esitada Raasiku Kooli...

Raasiku lasteaiapere otsib osalise koormusega logopeedi

Raasiku lasteaiapere otsib enda sõbralikku kollektiivi osalise koormusega logopeedi Dokumendid (avaldus, haridust tõendav dokument ja CV) palume esitada Raasiku Kooli...

Eelarve- ja majanduskomisjoni koosolek toimub 1. juunil algusega kell 18.00 Arukülas vallamaja 2. korruse koosolekute saalis. Päevakorras 1.  Raven OÜ ja OÜ Velko AV ühinemisest....

Eelarve- ja majanduskomisjoni koosolek toimub 1. juunil

Eelarve- ja majanduskomisjoni koosolek toimub 1. juunil algusega kell 18.00 Arukülas vallamaja 2. korruse koosolekute saalis. Päevakorras 1.  Raven OÜ ja OÜ Velko AV ühinemisest....

Sotsiaaltööspetsialisti peamisteks tööülesanneteks on: erivajadustega inimeste, nende lähedaste nõustamine ja juhendamine; abivajaduse hindamine, toetavate tugimeetmete...

Raasiku Vallavalitsus kuulutab välja konkursi sotsiaaltööspetsialisti (erivajadustega inimesed) leidmiseks.

Sotsiaaltööspetsialisti peamisteks tööülesanneteks on: erivajadustega inimeste, nende lähedaste nõustamine ja juhendamine; abivajaduse hindamine, toetavate tugimeetmete...

Pakkumused (Lisa 2) palume esitada digiallkirjastatult hiljemalt 02.06.2022 kell 10.00 aadressile hanked@raasiku.ee Väikehanke materjalid: Väikehanke lähteülesanne Lisa 2...

Raasiku Vallavalitsus ootab pakkumusi valla teeäärte niitmisele 2022 hooajal

Pakkumused (Lisa 2) palume esitada digiallkirjastatult hiljemalt 02.06.2022 kell 10.00 aadressile hanked@raasiku.ee Väikehanke materjalid: Väikehanke lähteülesanne Lisa 2...

See on valla ajaloos esimene sellelaadne elanike kaasamise projekt, millega rahastame valla eelarvest 10 000 euro ulatuses ideid Raasiku vallaga seotud investeeringuobjektide rajamiseks,...

Raasiku Vallavalitsus on avanud ideekorje kaasava eelarve raames parima rahvaalgatusliku projekti leidmiseks

See on valla ajaloos esimene sellelaadne elanike kaasamise projekt, millega rahastame valla eelarvest 10 000 euro ulatuses ideid Raasiku vallaga seotud investeeringuobjektide rajamiseks,...

Konkursil osalemiseks palume esitada vallavalitsusele  12.juuniks 2022  elulookirjeldus. Elulookirjeldus palun edastada aadressile raasiku.vald@raasiku.ee , märgusõna „Haldus- ja...

Raasiku Vallavalitsus kuulutab välja konkursi HALDUS- JA ARENDUSOSAKONNA JUHATAJA ametikohale

Konkursil osalemiseks palume esitada vallavalitsusele  12.juuniks 2022  elulookirjeldus. Elulookirjeldus palun edastada aadressile raasiku.vald@raasiku.ee , märgusõna „Haldus- ja...

Raasiku Vallavalitsus ootab oma meeskonda teotahtelist ning koostööle orienteeritud koolijuhti.  Konkursil osalemiseks palume esitada vallavalitsusele  12.juuniks 2022...

Raasiku Vallavalitsus kuulutab välja konkursi RAASIKU KOOLI DIREKTORI ametikohale

Raasiku Vallavalitsus ootab oma meeskonda teotahtelist ning koostööle orienteeritud koolijuhti.  Konkursil osalemiseks palume esitada vallavalitsusele  12.juuniks 2022...

Kandidaate konkursile võib esitada 20. juunini iga kodanik või kodanike ühendus, teatades võimalikust kandidaadist Raasiku Vallavalitsusele telefonil 6070348, e-postiga raasiku.vald@raasiku.ee ...

Algas Raasiku valla Kauni kodu konkurss aastal 2022

Kandidaate konkursile võib esitada 20. juunini iga kodanik või kodanike ühendus, teatades võimalikust kandidaadist Raasiku Vallavalitsusele telefonil 6070348, e-postiga raasiku.vald@raasiku.ee ...

Raasiku valla jooksupäev toimub 12. juunil 2022. a Raasiku rahvamaja vahetus läheduses. Jooksupäeva juhend

Raasiku valla jooksupäev toimub 12. juunil

Raasiku valla jooksupäev toimub 12. juunil 2022. a Raasiku rahvamaja vahetus läheduses. Jooksupäeva juhend

Projekti „Ida-Harju piirkonna koostöömudeli loomine integreeritud teenuste pakkumiseks varajase koolist väljalangevuse ennetamiseks ja sekkumiseks" eesmärgiks on suurendada Ida-Harju piirkonna...

Raasiku Vallavalitsus kuulutab välja konkursi PROJEKTIJUHI ametikohale

Projekti „Ida-Harju piirkonna koostöömudeli loomine integreeritud teenuste pakkumiseks varajase koolist väljalangevuse ennetamiseks ja sekkumiseks" eesmärgiks on suurendada Ida-Harju piirkonna...

Raasiku vallavanem ja volikogu esimees kutsuvad Raasiku valla elanikke infopäevale. Infopäeval anname ülevaate vallavalitsuse senistest tegemistest, tulevikuplaanidest ja arutame vaba...

Raasiku vallavanem ja volikogu esimees kutsuvad Raasiku valla elanikke infopäevale

Raasiku vallavanem ja volikogu esimees kutsuvad Raasiku valla elanikke infopäevale. Infopäeval anname ülevaate vallavalitsuse senistest tegemistest, tulevikuplaanidest ja arutame vaba...

Raasiku vallavalitsus on kuulutanud välja kordushanke "Raasiku Lasteaia juurdeehituse projekteerimine ja ehitamine 2022" Hankematerjalid asuvad siin:  ...

Raasiku vallavalitsus on kuulutanud välja kordushanke “Raasiku Lasteaia juurdeehituse projekteerimine ja ehitamine 2022"

Raasiku vallavalitsus on kuulutanud välja kordushanke "Raasiku Lasteaia juurdeehituse projekteerimine ja ehitamine 2022" Hankematerjalid asuvad siin:  ...

Raasiku vallavalitsus kuulutab välja Raasiku staadioni tartaankatte renoveerimise hanke tähtajaga 23. mai 2022. Hanke eesmärgiks on Raasiku staadionil (Meierei 27, Raasiku) olemasoleva...

Raasiku vallavalitsus kuulutab välja Raasiku staadioni tartaankatte renoveerimise hanke

Raasiku vallavalitsus kuulutab välja Raasiku staadioni tartaankatte renoveerimise hanke tähtajaga 23. mai 2022. Hanke eesmärgiks on Raasiku staadionil (Meierei 27, Raasiku) olemasoleva...

Raasiku Vallavalitsus müüb avalikul kirjalikul enampakkumisel korteriomandi registriosa nr. 6197202, aadressiga Harju maakond, Raasiku vald, Aruküla alevik, Tallinna tn 12 asuv mitteeluruum...

Raasiku Vallavalitsus müüb avalikul kirjalikul enampakkumisel korteriomandi

Raasiku Vallavalitsus müüb avalikul kirjalikul enampakkumisel korteriomandi registriosa nr. 6197202, aadressiga Harju maakond, Raasiku vald, Aruküla alevik, Tallinna tn 12 asuv mitteeluruum...

Raasiku Vallavolikogu istung toimub i 10. mail 2022. a algusega kell 16.30 Raasiku vallamajas, 2. korruse saalis

Volikogu istung toimub 10.05.2022

Raasiku Vallavolikogu istung toimub i 10. mail 2022. a algusega kell 16.30 Raasiku vallamajas, 2. korruse saalis

Peale lepingu allkirjastamist ja omaosaluse tasumist on tellitud kiirkompostritele võimalik järgi tulla aadressil Sügise 2b Aruküla järgmistel aegadel: neljapäeval, 5. mail 15.00-16.00 ...

Tellitud kiirkompostritele on võimalik järgi tulla

Peale lepingu allkirjastamist ja omaosaluse tasumist on tellitud kiirkompostritele võimalik järgi tulla aadressil Sügise 2b Aruküla järgmistel aegadel: neljapäeval, 5. mail 15.00-16.00 ...

Raasiku Vallavalitsus kutsub esitama pakkumust Aruküla Lasteaia kööginurkade soetamise ja paigaldamise väikehankele. Pakkumuse esitamise tähtaeg on 10.mai 2022 kell 14.00. Pakkumused palun...

Aruküla Lasteaia kööginurkade soetamise ja paigaldamise väikehange

Raasiku Vallavalitsus kutsub esitama pakkumust Aruküla Lasteaia kööginurkade soetamise ja paigaldamise väikehankele. Pakkumuse esitamise tähtaeg on 10.mai 2022 kell 14.00. Pakkumused palun...

Tänavavalgustus Raasiku vallas on 4. maist 31. juulini k.a välja lülitatud

Suveperioodil on tänavavalgustus välja lülitatud

Tänavavalgustus Raasiku vallas on 4. maist 31. juulini k.a välja lülitatud

Raasiku Vallavalitsus teatab, et Raasiku Vallavolikogu 12. aprilli 2022. a. otsusega nr 15 algatati detailplaneering Igavere külas, Põlluvälja katastriüksusel (KÜ 65101:003:0792) ja lähialal,...

Igavere külas algatati "Põlluvälja" detailplaneeringu koostamine

Raasiku Vallavalitsus teatab, et Raasiku Vallavolikogu 12. aprilli 2022. a. otsusega nr 15 algatati detailplaneering Igavere külas, Põlluvälja katastriüksusel (KÜ 65101:003:0792) ja lähialal,...

Raasiku Vallavalitsus teatab, et Raasiku Vallavolikogu 12. aprilli 2022. a. otsusega nr 17 algatati detailplaneering Igavere külas, Männisalu katastriüksusel (KÜ 65101:001:0756) ja lähialal,...

Igavere külas, Männisalu katastriüksusel ja lähialal algatati detailplaneeringu koostamine

Raasiku Vallavalitsus teatab, et Raasiku Vallavolikogu 12. aprilli 2022. a. otsusega nr 17 algatati detailplaneering Igavere külas, Männisalu katastriüksusel (KÜ 65101:001:0756) ja lähialal,...

Raasiku alevikus, Meierei tn 25, Meierei tn 27, Kooli tänava ja nende lähialal koostatud detailplaneering tunnistati osaliselt (positsioon 2 osas) kehtetuks. Raasiku Vallavalitsus teatab,...

Raasiku lasteaia ja kooli detailplaneering tunnistati osaliselt kehtetuks

Raasiku alevikus, Meierei tn 25, Meierei tn 27, Kooli tänava ja nende lähialal koostatud detailplaneering tunnistati osaliselt (positsioon 2 osas) kehtetuks. Raasiku Vallavalitsus teatab,...

Raasiku Vallavalitsus algatas projekteerimistingimuste avatud menetluse Raasiku alevikus Meierei tn 25 katastriüksusel lasteaiahoone laiendamiseks üle 33% esialgsest mahust. Tulenevalt...

Raasiku Vallavalitsus algatas projekteerimistingimuste avatud menetluse Raasiku alevikus Meierei tn 25 katastriüksusel lasteaiahoone laiendamiseks

Raasiku Vallavalitsus algatas projekteerimistingimuste avatud menetluse Raasiku alevikus Meierei tn 25 katastriüksusel lasteaiahoone laiendamiseks üle 33% esialgsest mahust. Tulenevalt...

Haridus-, kultuuri, sotsiaal- ja spordikomisjoni koosolek toimub 03. mail 2022 algusega kell 18.00 Raasiku vallamajas, 2. korruse saalis ja zoomis järgmise päevakorraga: Määruse...

Haridus-, kultuuri, sotsiaal- ja spordikomisjoni koosolek toimub 03. mail 2022

Haridus-, kultuuri, sotsiaal- ja spordikomisjoni koosolek toimub 03. mail 2022 algusega kell 18.00 Raasiku vallamajas, 2. korruse saalis ja zoomis järgmise päevakorraga: Määruse...

Hankeobjektiks on 12 uue videoprojektori ja 1 uue interaktiivse tahvli hankimine ning nende tarne, paigaldamine ja seadistamine. Pakkumus palume saata aadressile hanked@raasiku.ee  ...

Raasiku Vallavalitsus soovib hankida esitlustehnikat

Hankeobjektiks on 12 uue videoprojektori ja 1 uue interaktiivse tahvli hankimine ning nende tarne, paigaldamine ja seadistamine. Pakkumus palume saata aadressile hanked@raasiku.ee  ...

Hanke eesmärgiks on Aruküla spordisaali põranda joonimine ja hoolduslakkimine. Aruküla spordihoone põrand on paigaldatud 2004. aastal, viimane joonimine ja hoolduslakkimine toimus 2015. aastal....

Raasiku Valla Sport tellib Aruküla spordihoone põranda hoolduslakkimise ja joonimise

Hanke eesmärgiks on Aruküla spordisaali põranda joonimine ja hoolduslakkimine. Aruküla spordihoone põrand on paigaldatud 2004. aastal, viimane joonimine ja hoolduslakkimine toimus 2015. aastal....

Raasiku Vallavalitsus teatab, et Raasiku Vallavolikogu 12. aprilli 2022. a. otsusega nr 16 algatati detailplaneering Kulli külas Tiigi katastriüksusel (KÜ 65101:002:0767) ja lähialal, kinnitati...

Kulli külas Tiigi katastriüksusel ja lähialal algatati detailplaneeringu koostamine

Raasiku Vallavalitsus teatab, et Raasiku Vallavolikogu 12. aprilli 2022. a. otsusega nr 16 algatati detailplaneering Kulli külas Tiigi katastriüksusel (KÜ 65101:002:0767) ja lähialal, kinnitati...

Lastekaitsespetsialisti peamisteks tööülesanneteks on laste ja perede nõustamine, abivajajate probleemide lahendamine; lapse abivajaduse hindamine ja huvide väljaselgitamine, lapse...

Raasiku Vallavalitsus kuulutab välja konkursi LASTEKAITSESPETSIALISTI ametikohale

Lastekaitsespetsialisti peamisteks tööülesanneteks on laste ja perede nõustamine, abivajajate probleemide lahendamine; lapse abivajaduse hindamine ja huvide väljaselgitamine, lapse...

Raasiku Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi  JÄRELEVALVESPETSIALISTI  ametikohale, kelle ülesandeks on järelevalve teostamine ehitustegevuse ja Raasiku valla eeskirjade...

Raasiku Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi järelevalvespetsialisti ametikohale

Raasiku Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi  JÄRELEVALVESPETSIALISTI  ametikohale, kelle ülesandeks on järelevalve teostamine ehitustegevuse ja Raasiku valla eeskirjade...

Eelarve- ja majanduskomisjoni koosolek toimub 27.04.2022 vallamajas, volikogu koosolekute saalis kell 18:00

Eelarve- ja majanduskomisjoni koosolek toimub 27.04.2022

Eelarve- ja majanduskomisjoni koosolek toimub 27.04.2022 vallamajas, volikogu koosolekute saalis kell 18:00

Planeeringute ja keskkonnakomisjoni koosolek toimub 26.04.2022 vallamajas, volikogu koosolekute saalis kell 18:00.

Planeeringute ja keskkonnakomisjoni koosolek toimub 26.04.2022

Planeeringute ja keskkonnakomisjoni koosolek toimub 26.04.2022 vallamajas, volikogu koosolekute saalis kell 18:00.

Hankega on võimalik tutvuda siin: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/4455068/overview/activities Pakkumiste esitamise tähtaeg on 02.05.2022 kell 09:00.  

Raasiku vallavalitsus kuulutas välja hanke “Aruküla Lasteaia Rukkilill kahe rühma mööbli ja saalitoolide soetamine”

Hankega on võimalik tutvuda siin: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/4455068/overview/activities Pakkumiste esitamise tähtaeg on 02.05.2022 kell 09:00.  

Raasiku Vallavalitsus algatas korralduse eelnõu "Projekteerimistingimuste määramine üksikelamu püstitamiseks Igavere külas Metsaserva tee 2 katastriüksustel" avatud menetluse ehituslike...

Korralduse eelnõu "Projekteerimistingimuste määramine üksikelamu püstitamiseks Igavere külas Metsaserva tee 2 katastriüksustel"

Raasiku Vallavalitsus algatas korralduse eelnõu "Projekteerimistingimuste määramine üksikelamu püstitamiseks Igavere külas Metsaserva tee 2 katastriüksustel" avatud menetluse ehituslike...

Üle-eestiline Teeme Ära talgupäev toimub 2022. aastal 7. mail, aga iga kogukond saab korraldada kevadkoristust just endale sobival ajal – alustada võib juba aprillis ja toimetada saab kogu...

Talgukevad Raasiku vallas

Üle-eestiline Teeme Ära talgupäev toimub 2022. aastal 7. mail, aga iga kogukond saab korraldada kevadkoristust just endale sobival ajal – alustada võib juba aprillis ja toimetada saab kogu...

Raasiku vallavalitsus ootab pakkumisi haljasalade niitmisteenuse pakkujatelt 2022. a hooajaks. Pakkumise tegemiseks esita Lisa 2 digiallkirjastatult e-posti aadressile hanked@raasiku.ee . ...

Raasiku vallavalitsus ootab pakkumisi haljasalade niitmisteenuse pakkujatelt 2022. a hooajaks

Raasiku vallavalitsus ootab pakkumisi haljasalade niitmisteenuse pakkujatelt 2022. a hooajaks. Pakkumise tegemiseks esita Lisa 2 digiallkirjastatult e-posti aadressile hanked@raasiku.ee . ...

Ootame enda kollektiiviga liituma: klassiõpetajat lasteaiaõpetajat logopeedi

Pikavere Mõisakool otsib õpetajaid

Ootame enda kollektiiviga liituma: klassiõpetajat lasteaiaõpetajat logopeedi

Raasiku Vallavolikogu istung toimub 12. aprillil 2022. a algusega kell 16.30 Raasiku vallamajas, 2. korruse saalis. Istungi päevakord ja eelnõud

Volikogu istung 12.04.2022

Raasiku Vallavolikogu istung toimub 12. aprillil 2022. a algusega kell 16.30 Raasiku vallamajas, 2. korruse saalis. Istungi päevakord ja eelnõud

Raasiku Vallavolikogu haridus-, kultuuri, sotsiaal- ja spordikomisjon toimub   05. aprillil 2022 algusega kell 18.00 Raasiku vallamajas, 2. korruse saalis ja zoomis järgmise päevakorraga: ...

Haridus-, kultuuri, sotsiaal- ja spordikomisjon toimub 05. aprillil 2022

Raasiku Vallavolikogu haridus-, kultuuri, sotsiaal- ja spordikomisjon toimub   05. aprillil 2022 algusega kell 18.00 Raasiku vallamajas, 2. korruse saalis ja zoomis järgmise päevakorraga: ...

Raasiku Vallavalitsus kavandab Raasiku alevikus Turu tn 1a katastriüksusel asuva laste mänguväljaku täiendamist ja haljastamist, et luua mitmekesine, turvaline ja terviklik ruumilahendus....

Raasiku Vallavalitsus algatas projekteerimistingimuste määramise avatud menetluse Raasiku alevikus Turu tn 1a katastriüksusel avaliku mänguväljaku projekteerimiseks

Raasiku Vallavalitsus kavandab Raasiku alevikus Turu tn 1a katastriüksusel asuva laste mänguväljaku täiendamist ja haljastamist, et luua mitmekesine, turvaline ja terviklik ruumilahendus....

Raasiku Vallavalitsusele on esitatud projekteerimistingimuste taotlus Kulli külas Pistriku vkt 6 kinnistul Pärtli maaüksuse detailplaneeringu täpsustamiseks (hoonestusala muutmiseks kuni 10...

Raasiku Vallavalitsus algatas projekteerimistingimuste määramise avatud menetluse abihoone püstitamiseks Kulli külas Pistriku vkt 6 katastriüksusel detailplaneeringu olemasolul

Raasiku Vallavalitsusele on esitatud projekteerimistingimuste taotlus Kulli külas Pistriku vkt 6 kinnistul Pärtli maaüksuse detailplaneeringu täpsustamiseks (hoonestusala muutmiseks kuni 10...

Planeeringute- ja keskkonnakomisjoni koosolek toimub 29.03.2022 vallamajas, volikogu koosolekute saalis kell 18:00.   Päevakorras: 1. Kulli külas, Tiigi katastriüksusel ja...

Planeeringute- ja keskkonnakomisjoni koosolek toimub 29.03.2022

Planeeringute- ja keskkonnakomisjoni koosolek toimub 29.03.2022 vallamajas, volikogu koosolekute saalis kell 18:00.   Päevakorras: 1. Kulli külas, Tiigi katastriüksusel ja...

Kavandatud tegevuse eesmärk on ühendada Tõhelgi külas asuva Kivisilla detailplaneeringu alale kavandatud kõnnitee kuni Raasiku alevikus asuva Vana-Postijaama sillani, et kindlustada planeeringu...

Raasiku Vallavalitsus algatas projekteerimistingimuste avatud menetluse Raasiku alevikus Vana-Postijaama tänavale kõnnitee rajamiseks

Kavandatud tegevuse eesmärk on ühendada Tõhelgi külas asuva Kivisilla detailplaneeringu alale kavandatud kõnnitee kuni Raasiku alevikus asuva Vana-Postijaama sillani, et kindlustada planeeringu...

Raasiku vallavalitsus on välja kuulutanud hanke "Raasiku Lasteaia juurdeehituse projekteerimis ja ehitustööd" Hanke materjalidega saab tutvuda siin . Pakkumuste esitamise tähtaeg on...

Hange “Raasiku Lasteaia juurdeehituse projekteerimis ja ehitustööd”

Raasiku vallavalitsus on välja kuulutanud hanke "Raasiku Lasteaia juurdeehituse projekteerimis ja ehitustööd" Hanke materjalidega saab tutvuda siin . Pakkumuste esitamise tähtaeg on...

Põhilisteks tööülesanneteks on teede ja kohaliku omavalitsuse omandis taristu ehituse ja hoolduse planeerimine ning korraldamine, samuti liikluskorralduse ja -ohutuse ning ühistranspordiga...

Raasiku Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi TEEDE- JA TARISTUSPETSIALISTI ametikohale

Põhilisteks tööülesanneteks on teede ja kohaliku omavalitsuse omandis taristu ehituse ja hoolduse planeerimine ning korraldamine, samuti liikluskorralduse ja -ohutuse ning ühistranspordiga...

Raasiku vallavalitsus on välja kuulutanud kergtee projekteerimise väikehanke. Hankedokumendid: Hankelepingu projekt Lisa 1 Tehniline kirjeldus Lisa 2 Projekteerimistingimuste...

Raasiku vallavalitsus on välja kuulutanud kergtee projekteerimise väikehanke

Raasiku vallavalitsus on välja kuulutanud kergtee projekteerimise väikehanke. Hankedokumendid: Hankelepingu projekt Lisa 1 Tehniline kirjeldus Lisa 2 Projekteerimistingimuste...

Aitäh kõigile, kes on toetanud Ukrainat selles katastroofis ning panustanud erinevatel viisidel, et anda väikenegi panus Ukraina inimeste ellujäämisesse. Raasiku vallas ei ole meil...

Põgenike abistamisest Raasiku vallas

Aitäh kõigile, kes on toetanud Ukrainat selles katastroofis ning panustanud erinevatel viisidel, et anda väikenegi panus Ukraina inimeste ellujäämisesse. Raasiku vallas ei ole meil...

Remonti vajav koosolekute ruum asub vallamajas (Tallinna mnt 24, Aruküla alevik, Raasiku vald). Kui soovid pakkumist teha, siis tutvu hanke materjalidega allpool ja saada oma pakkumine...

Raasiku vallavalitsus ootab pakkumisi koosolekuteruumi remonttööde teostamisele

Remonti vajav koosolekute ruum asub vallamajas (Tallinna mnt 24, Aruküla alevik, Raasiku vald). Kui soovid pakkumist teha, siis tutvu hanke materjalidega allpool ja saada oma pakkumine...

Raasiku Vallavalitsus avalikustab kohanime määramise eelnõu , millega määratakse Igavere külas Prometi tee maaüksusele liikluspind kohanimega "Prometi tee". Märkused ja ettepanekud esitada...

Kohanime määramise eelnõu - Igavere külas Prometi tee

Raasiku Vallavalitsus avalikustab kohanime määramise eelnõu , millega määratakse Igavere külas Prometi tee maaüksusele liikluspind kohanimega "Prometi tee". Märkused ja ettepanekud esitada...

Raasiku vallavalitsus kuulutas välja hanke "Kiir- või termokompostrite soetamine Raasiku valla elanikele" Hankega on võimalik tutvuda siin: ...

Raasiku vallavalitsus kuulutas välja hanke “Kiir- või termokompostrite soetamine Raasiku valla elanikele”

Raasiku vallavalitsus kuulutas välja hanke "Kiir- või termokompostrite soetamine Raasiku valla elanikele" Hankega on võimalik tutvuda siin: ...

Kutsume pakkumist tegema Aruküla Lasteaia köögi sisustusele (roostevabast sh tehnika). Köögi võimsuseks peab olema vähemalt 250-le lapsele sooja toidu valmistamine ja toiduainete säilitamine. ...

Raasiku vallavalitsus hangib suurköögi sisustuse koos paigaldamise ja hilisema hooldusvõimekusega

Kutsume pakkumist tegema Aruküla Lasteaia köögi sisustusele (roostevabast sh tehnika). Köögi võimsuseks peab olema vähemalt 250-le lapsele sooja toidu valmistamine ja toiduainete säilitamine. ...

Raasiku Vallavolikogu istung toimub  08. märtsil 2022. a algusega kell 16.30 Raasiku vallamajas, 2. korruse saalis. Istungi päevakord ja eelnõud Istungi ülekannet saab jälgida ...

Volikogu istung 08.03.2022

Raasiku Vallavolikogu istung toimub  08. märtsil 2022. a algusega kell 16.30 Raasiku vallamajas, 2. korruse saalis. Istungi päevakord ja eelnõud Istungi ülekannet saab jälgida ...

Venemaa rünnak on sundinud sajad tuhanded Ukraina inimesed kodumaalt lahkuma. Eesti on valmis põgenikele peavarju pakkuma, kuid selleks on vaja ülevaadet majutuse kohta. Raasiku...

Head Raasiku valla elanikud

Venemaa rünnak on sundinud sajad tuhanded Ukraina inimesed kodumaalt lahkuma. Eesti on valmis põgenikele peavarju pakkuma, kuid selleks on vaja ülevaadet majutuse kohta. Raasiku...

Raasiku Vallavalitsusele on esitatud projekteerimistingimuste taotlus Aruküla alevikus Nõmme tee 1 kinnistul detailplaneeringu täpsustamiseks eesmärgiga ehitada kinnistule kauplus-kohvik ja...

Raasiku Vallavalitsus algatas projekteerimistingimuste avatud menetluse kütusetankla rajamiseks ja kauplus-kohviku püstitamiseks Aruküla alevikus Nõmme tee 1 katastriüksusel detailplaneeringu olemasolul

Raasiku Vallavalitsusele on esitatud projekteerimistingimuste taotlus Aruküla alevikus Nõmme tee 1 kinnistul detailplaneeringu täpsustamiseks eesmärgiga ehitada kinnistule kauplus-kohvik ja...

Ootused kandidaadile meeskonnajuhtimise kogemus vastutustunne, korrektsus ja täpsus hea pingetaluvus, suhtlemis- ja koostööoskus tööks vajalike arvutiprogrammide...

Raasiku Vallavalitsus kuulutab välja konkursi ARUKÜLA LASTEAIA DIREKTORI ametikohale

Ootused kandidaadile meeskonnajuhtimise kogemus vastutustunne, korrektsus ja täpsus hea pingetaluvus, suhtlemis- ja koostööoskus tööks vajalike arvutiprogrammide...

Ootused kandidaadile suurepärane meeskonnatöö ja eestvedamise oskus õpi- ja otsustusvõimelisus kiire reageerimisoskus ja täpsus koostööoskus, hea pingetaluvus ja väga...

Raasiku Vallavalitsus kuulutab välja konkursi ARUKÜLA LASTEAIA ÕPPEJUHI ametikohale

Ootused kandidaadile suurepärane meeskonnatöö ja eestvedamise oskus õpi- ja otsustusvõimelisus kiire reageerimisoskus ja täpsus koostööoskus, hea pingetaluvus ja väga...

Eelarve- ja majanduskomisjon toimub 2.03.2022, kell 18:00 Zoomis.  Päevakord: 1.  Kaasava eelarve menetlemise kord. 2. Arutelu komisjoni töö kohta (millal võiks...

Eelarve- ja majanduskomisjon toimub 2.03.2022, kell 18:00 Zoomis

Eelarve- ja majanduskomisjon toimub 2.03.2022, kell 18:00 Zoomis.  Päevakord: 1.  Kaasava eelarve menetlemise kord. 2. Arutelu komisjoni töö kohta (millal võiks...

Raasiku Vallavalitsus soovib hankida 48 tahvelarvutit ja 10 sülearvutit haridusasutustele.   Hankega on võimalik tutvuda siin   Pakkumised esitada hiljemalt 8.märtsil...

Raasiku Vallavalitsus kuulutab välja tahvelarvutite ja sülearvutite hanke haridusasutustele

Raasiku Vallavalitsus soovib hankida 48 tahvelarvutit ja 10 sülearvutit haridusasutustele.   Hankega on võimalik tutvuda siin   Pakkumised esitada hiljemalt 8.märtsil...

Õpetaja-abi tööülesandeks on abistada lapsi igapäevategevustes, abistada õpetajat õppetegevuse ja ühistegevuste ettevalmistamisel ja läbiviimisel ning vaba aja sisustamisel. ...

Raasiku Kool otsib lasteaeda 0,5 koormusega õpetaja-abi

Õpetaja-abi tööülesandeks on abistada lapsi igapäevategevustes, abistada õpetajat õppetegevuse ja ühistegevuste ettevalmistamisel ja läbiviimisel ning vaba aja sisustamisel. ...