« Tagasi

Raasiku Vallavalitsus kuulutab välja konkursi LASTEKAITSESPETSIALISTI ametikohale

Lastekaitsespetsialisti peamisteks tööülesanneteks on laste ja perede nõustamine, abivajajate probleemide lahendamine; lapse abivajaduse hindamine ja huvide väljaselgitamine, lapse abistamiseks meetmete pakkumine ja vajadusel juhtumikorralduse algatamine; lapsesse puutuvate vanemate vaheliste vaidluste lahendamine; eestkosteasutuse rollist tulenevate tööülesannete täitmine; lastekaitsealane preventiivne töö; koostöö lasteasutuste vastavate spetsialistidega ning teiste ametkondade ja organisatsioonidega; töö alaealiste õigusrikkujate ja koolikohustuse mittetäitjatega.

Sobival kandidaadil on:

 • Erialane kõrgharidus (või selle omandamine).
 • Hea pingetaluvus, kohusetunne, otsustus-ja vastutusvõime.
 • Väga hea koostöö-ja suhtlemisoskus.
 • Teadmised riigi- ja kohaliku omavalituse asutuste toimimisest.
 • Soovitavalt B kategooria juhiload.

Omaltpoolt pakub Raasiku Vallavalitsus:

 • Mitmekesist ja tähendusrikast tööd.
 • Toetavat meeskonda.
 • Enesetäiendus- ja koolitusvõimalusi.
 • Võimaluse piires aja- ja kohapaindlikkust.
 • Puhkust 35 kalendripäeva.
 • Töötasu 1800-2000 eurot.

Tööle asumise aeg: augustis või kokkuleppel

Konkursil osalemiseks esita vallavalitsusele digitaalallkirjastatult CV ja vabas vormis motivatsioonikiri meiliaadressil raasiku.vald@raasiku.ee, märgusõna „Lastekaitsespetsialist".

Lisainformatsioon: Juta Asuja  juta.asuja@raasiku.ee; tel: 53328508