« Tagasi

Projekteerimistingimuste avalik väljapanek Suvila tn 24c Aruküla

Raasiku Vallavalitsus algatas projekteerimistingimuste avatud menetluse Aruküla alevikus Suvila tn 24c (65101:003:0888) hoonestamata kinnistule.
Projekteerimistingimuste avalik väljapanek toimub 07.10-20.10.2022.

Projekteerimistingimuste taotluses soovitud kuue korteriga korterelamu ehitusõiguse ja hoonestusala määramine, mis arvestab Raasiku valla üldplaneeringu tingimusi ja asukohas väljakujunenud keskkonda. Kõikide teiste nõuete ja näitajate osas peab ehitusprojekt vastama naaberkinnistute ja lähipiirkonnas väljakujunenud miljööle ja tingimustele.

Kuna antud piirkonnas on olemasolev hoonestus väljakujunenud, siis  saab rakendada PlanS §-s 125 sätestatud erisust ja anda välja projekteerimistingimused (avatud menetluses) hoone püstitamiseks.

Projekteerimistingimuste kohta oodatakse arvamusi ja ettepanekuid kuni 20. oktoober 2022 aadressil raasiku.vald@raasiku.ee

Suvila tn 24c eskiis
Seletuskiri

Korralduse eelnõu