« Tagasi

Planeeringute ja keskkonnakomisjoni koosolek toimub 22.02.2022

Planeeringute ja keskkonnakomisjoni koosolek toimub 22.02.2022 vallamajas, volikogu koosolekute saalis kell 18:00. 

Istungi päevakord

1.  Peningi II turbatootmisala metsamaa raadamise ja märgala muutmise keskkonnamõju rohelise võrgustiku piirkonnas koos võimalike leevendusmeetmetega. Eksperthinnang. Seisukoha kujundamine. Johanna Sepmann

2. Igavere külas, Põlluvälja katastriüksusel ja lähialal „Põlluvälja" detailplaneeringu koostamise algatamine. Krista Erg- Scacchetti.

3. Raasiku alevikus, Meierei tn 25, Meierei tn 27, Kooli tänava ja nende lähialal koostatud detailplaneeringu osaliselt (positsioon 2) kehtetuks tunnistamine. Krista Erg- Scacchetti.

4. Raasiku lasteaia juurdeehitus. Eskiis. Aare Ets

5. Raasiku alevikus, Meierei tn 34 katastriüksusel ja lähialal detailplaneeringu koostamise algatamine. Krista Erg- Scacchetti.

6. Planeeringute valdkond Raasiku vallas, ülevaade. Krista Erg- Scacchetti.