« Tagasi

Eelnõu: „Raasiku vallas Kulli külas Kulli tänava liikluspinna ruumikuju tühistamine“

Raasiku Vallavalitsus avalikustab eelnõu „Raasiku vallas Kulli külas Kulli tänava liikluspinna ruumikuju tühistamine", millega kavatsetakse tühistada Kulli külas Kulli väikekohas asuv Kulli tänav, et vältida nõuet katastriüksuste ümber adresseerimiseks. Kulli väikekoht asub unikaalaadressi nõudega alal ning lähtudes ruumiandmete seaduse § 48 lõikest 2 tuleb unikaalaadressi nõudega aadressi vajavate hooneosade ja hoonestatud või hoonestatavate maaüksuste lähiaadressid piirkonniti sama aadressikoha järgi kasutades ühte järgmistest viisidest: liikluspinna nimi, millele lisatakse erilisand; väikekoha olemasolul väikekoha nimi, millele lisatakse erilisand; kui väikekoht sisaldab liikluspinda, siis väikekoha nimi ja liikluspinna nimi, millele lisatakse erilisand.
Kulli väikekohas on maaüksused adresseeritud väikekoha järgi, kuid seal on kehtiv liikluspind, mille tulemusel tuleks kõik katastriüksuste aadressid ringi adresseerida. Selle vältimiseks teeb Raasiku Vallavalitsus ettepaneku tühistada Kulli tänava liikluspinna ruumikuju. Kulli tänav jääb tee nimena alles, kuid selle järgi ei pea enam katastriüksusi adresseerima. Avaliku väljapaneku ajal on võimalus esitada eelnõu kohta ettepanekuid ja põhjendatud vastuväiteid kirjalikult e-posti aadressil raasiku.vald@raasiku.ee või postiaadressil Raasiku Vallavalitsus – Tallinna mnt 24, Aruküla, 75201 kuni 24.05.2023.

Eelnõu
Kulli tänava skeem