« Tagasi

Eraisikute vee- ja kanalisatsioonitaristu toetuse taotluste vastuvõtt algab 16. jaanuaril.

KIK avab eraisikute vee- ja kanalisatsioonitaristu rajamise toetuse taotluste vastuvõtu 16. jaanuaril kell 10. Taotlusvooru eelarve on ligikaudu 800 tuhat eurot.

Toetus on mõeldud elanikele, kelle majapidamine asub keskkonnaministri poolt kinnitatud reoveekogumisalal, kuid kes ei ole ühisveevärgi või -kanalisatsiooniga ühel või teisel põhjusel liitunud. Toetuse eesmärgiks on tagada inimestele kvaliteedinõuetele vastav joogivesi ning reovee nõuetekohane kokku kogumine ja puhastamine.

Taotlemine käib E-toetuse keskkonna (http://etoetus.rtk.ee) või KIKi kodulehelt leitava vormi kaudu, mis avalikustatakse vooru avamisel. Vormi on võimalik KIKi saata nii e-posti teel kui paberil. Paberil saates tuleb arvestada, et taotlused seatakse järjekorda KIKis registreerimise aja järgi.

Toetust anname Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist (Eurotoetus). Veekaitse valdkonda toetab Keskkonnaministeerium.

Rohkem infot leiate KIK-i koduleheküljelt: https://kik.ee/et/uudised/eraisikute-vee-ja-kanalisatsioonitaristu-toetuse-taotluste-vastuvott-algab-16-jaanuaril