« Tagasi

Teadaanne teemaa ja kraavide hooldustöödest

Lihtsustamaks teehooldust  ja parandamaks liiklusohutust on Raasiku valla erinevates piirkondades alustatud teemaa ja kraavide puhastamist võsast ja üksikutest puudest ning kraavide süvendamist.

Palun jälgida ajutist liikluskorraldust!