Elektri-, gaasi- ja küttearvete hüvitamine kuni keskmise sissetulekuga peredele Raasiku vallas

Raasiku vallavalitsus alustab taotluste vastuvõtmist 3.jaanuarist. Soovitame taotluse täita iseteeninduskeskonnas SPOKU või saata täidetud avaldus digiallkirjastatuna koos arvete ja üürilepinguga (juhul kui elate üüripinnal) aadressil raasiku.vald@raasiku.ee.

Taotluse vorm

Arvestades praegust olukorda COVID 19 seoses, toimub vallavalitsuses kohapeal avalduste vastuvõtmine ainult eelneva registreerimise alusel, et vältida järjekordade tekkimist. Palun registreerige vastuvõtu aeg telefonil 555 67 128. Kohapeale tulles võtke kindlasti kaasa arved.

Täpsustav info meetme kohta:

  • Meetme kohaselt hüvitatakse peredele elektri-, gaasi- ja küttearvete osalisel tasumisel konkreetse energialiigi hinnatõusu osa 80% ulatuses, st elektri, gaasi või toasooja enda ühikupõhine hinnatõus.
  • Leibkond kvalifitseerub toetuse saajaks, kui netosissetulek jääb alla mediaantaseme piiri. Seda arvestatakse pere ühe inimese kohta 1126 eurot kuus, iga järgmise vähemalt 14-aastase leibkonnaliikme kohta on sama summa kaaluga 0,5 ja alla 14-aastased lapsed kaaluga 0,3. 
  • Esialgse info selle kohta, kas perel on võimalik toetust saada ja kui suur see võiks olla, annab näidiskalkulaator. Kalkulaatoris saab arvestusi teha täisühikutes. Hüvitise täpsema, lõpliku arvutuse teeb kohalik omavalitsus Energiakulude hüvitise kalkulaator
  • Sihtrühma peredele hüvitatakse 80% energia koguhinnast, mis ületab elektril 120 €/MWh (12 s/kWh), gaasil 49 €/MWh (4,9 s/kWh) ning kaugküttel 78 €/MWh (7,8 s/kWh).
  • Toetust antakse perioodi 2021. aasta 1. septembrist kuni 2022. aasta 30. märtsini (energia tarbimise kulude osaliseks katmiseks.
  • Toetuse ülempiir kõigi energiakulude peale kokku on 500 eurot ühe kuu kohta ning alampiir kõigi energiakulude peale kokku on 10 eurot taotluse kohta.

Rohkem info meetme ja taotlemise kohta küsi Raasiku valla sotsiaalosakonnast:

Karin Möllits karin.mollits@raasiku.ee, telefon 555 67 128 või Juta Asuja juta.asuja@raasiku.ee, telefon 533 28 508.