Rahvastikuregistri väljavõte

Rahvastikuregistri väljavõttele kantavad andmed on:

  • perekonna- ja eesnimi,
  • sugu, sünniaeg, sünnikoht, isikukood, välisriigi isikukood (selle olemasolul),
  • perekonnaseis
  • kodakondsus,
  • endised nimed,
  • välismaalase elamisloa või –õiguse olemasolu,
  • elukoht, lisa-aadressid.

Soovi korral on võimalik väljavõttele lisada ka andmed abikaasa, laste, vanemate, eestkoste, endiste elukohtade, endiste abikaasade, surnud laste, statistiliste andmete kohta.

Dokumendil kajastuvad andmed on väljastamise aja seisuga.

Elukohatõendit ja rahvastikuregistri väljavõtet on võimalik saada nii eesti kui inglise keeles.

Elukohatõend ja rahvastikuregistri väljavõte väljastatakse tasuta.

Rahvastikuregistri väljavõtet ei ole vaja esitada riigi või kohaliku omavalitsuse asutusele, kuna neil on juurdepääs rahvastikuregistrile olemas.

Avaldus elukohatõendi/rahvastikuregistri väljavõtte saamiseks

Avaldus saata  digiallkirjastatult  e-mailile heli.tenslind@raasiku.ee

Kontaktinfo: Registripidaja Heli Tenslind, telefon 60 70 470, 53461462